zamówienie na:

usługę pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 236040G od wiaduktów nad linią kolejową do węzła Pawłowo"

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: PR.271.12.2020
wartość: Poniżej progu 30.000 euro
termin składania ofert: 15 maja 2020  12:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu postępowania do pobrania na dole strony 

Uwaga Wykonawcy, poniżej do pobrania dokumentacja składająca się na niniejsze postępowanie:
Zapytanie ofertowe (982kB) pdf
Formularz oferty (701kB) pdf
Wykaz osób (1028kB) pdf
Projekt umowy (833kB) pdf

Zamawiający informuje, że na kompletną ofertę Wykonawcy winny składać się:
1.   Formularz oferty,
2.   Wykaz osób,
3.   Uprawnienia osób wskazanych w Wykazie, o którym mowa w pkt 2 powyżej oraz
4. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług (np. referencje, poświadczenie) wskazanych w Wykazie, o którym mowa w pkt 2 powyżej,
      - zgodnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu.

Uwaga Wykonawcy, Zamawiający informuje, że wartość nadzorowanej roboty drogowej wskazanej w pkt 1 rozdziału III Zapytania to 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) brutto.

Zestawienie ofert (775kB) pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania (227kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Daniel Michalak
Opublikował: Daniel Michalak (8 maja 2020, 09:18:00)

Ostatnia zmiana: Daniel Michalak (21 maja 2020, 10:31:34)
Zmieniono: Informacja o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1118