DaneGminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 31 Stycznia 56a
89-600 Chojnice
Telefon: ( 0-52 ) 3973496, ( 0-52 ) 3963840
Fax : ( 0-52 ) 3963841
NIP 555-18-68-211
e–mail: gops@gminachojnice.com.plINFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I GŁUCHONIEMYCH

/ opracowana w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym
i innych środkach komunikowania się - Dziennik Ustaw z 2011 r. nr 209 poz. 1243 ze zm. Tekst jednolity do pobrania – tutaj (180kB) pdf /     

    Osoby doświadczające - trwale lub okresowo - trudności w komunikowaniu się, tzw. osoby uprawnione, mogą korzystać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach – zwanym dalej GOPS, z poniżej wymienionych możliwości wspierających komunikowanie się:
a/ poczta elektroniczna, adres: gops@gminachojnice.com.pl,                      
b/ faks, nr: 52-396-38-41,
c/ przesyłanie wiadomości SMS i MMS na nr tel. komórkowego: 664-165-434,
d/ poczta tradycyjna, adres: GOPS w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56 a, 89-500 Chojnice,
e/ pomoc osoby przybranej - tj. osoby,  która ukończyła 16 lat i została wybrana przez  
    osobę uprawnioną do udzielenia pomocy w załatwieniu konkretnych spraw,
f/ usługa tłumacza języka migowego, po zgłoszeniu takiej potrzeby co najmniej 3 dni
   robocze przed tym zdarzeniem - nie dotyczy sytuacji nagłych.     

    Zgłoszenia, o którym mowa w pkt „f”, dokonać można:
□ w formie pisemnej, na formularzu wniosku, treść którego do pobrania – tutaj (133kB) pdf
   ( formularz dostępny także w siedzibie GOPS, pok. nr 07 ), bądź w postaci samodzielnie
    sporządzonego pisma, zawierającego informacje zawarte w ww. formularzu.
    Pismo/wniosek można przekazać do GOPS:   
  - pocztą elektroniczną, adres: gops@gminachojnice.com.pl,   
  - faksem, nr: 52-396-38-41,   
  - pocztą tradycyjną, adres:  j. w.,   
  - osobiście lub przez osobę przybraną, adres: j. w., pok. nr 07;    
□ w formie ustnej, poprzez kontakt osobisty bądź telefoniczny za pośrednictwem osoby  
   przybranej – na nr tel. komórkowego: 664-165-434 lub tel. stacjonarnego 52-397-34-96.

    Po dokonaniu zgłoszenia dyrektor GOPS zapewni usługę tłumacza języka migowego,
w wyznaczonym przez osobę uprawnioną terminie.    
    W przypadku braku możliwości realizacji usługi, dyrektor GOPS lub osoby działające z jego upoważnienia, zawiadamiają  osobę uprawnioną o zaistniałych przeszkodach, uzgadniając nowy możliwy termin realizacji usługi bądź wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.  

Uwaga: 

1. Pomoc tłumacza jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną
    w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
    oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 ze zm.).
2. Warunkiem skorzystania z bezpłatnego świadczenia tłumacza jest okazanie, podczas
    wizyty w GOPS, oryginału orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.metryczka


Wytworzył: admin (12 stycznia 2005)
Opublikował: Jan Adminowicz (12 stycznia 2005, 15:10:20)

Ostatnia zmiana: Ireneusz Szark (17 czerwca 2014, 12:24:10)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 35032