XV sesja Rady Gminy - 20 maja 2020 r.

UCHWAŁA NR XV/243/2020
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chojnice wotum zaufania
Uchwała nr XV/243/2020 (192kB) pdf

UCHWAŁA NR XV/244/2020
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Chojnice za

UCHWAŁA NR XV/245/2020
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie absolutorium dla Wójta z tytułu wykonania budżetu Gminy Chojnice za 2019 rok.

UCHWAŁA NR XV/246/2020
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice za 2019 rok

UCHWAŁA NR XV/247/2020
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

UCHWAŁA NR XV/248/2020
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/188/2019 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojnice.

UCHWAŁA NR XV/249/2020
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Chojnicach.

UCHWAŁA NR XV/250/2020
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/143/2019 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 września 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212.

UCHWAŁA NR XV/251/2020
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Chojnice na dofinansowanie „Zakupu budynku zlokalizowanego w Chojnicach, przy ul. Kościerskiej 3D z przeznaczeniem na realizację zajęć przez Warsztaty Terapii Zajęciowej”.

UCHWAŁA NR XV/252/2020
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie nadania Panu Tadeuszowi Stelmaszykowi pośmiertnie tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Chojnice"

UCHWAŁA NR XV/253/2020
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie nadania Panu Tadeuszowi Leszczyńskiemu tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Chojnice"

UCHWAŁA NR XV/254/2020
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie nadania Panu Franciszkowi Borzychowi tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Chojnice"

UCHWAŁA NR XV/255/2020
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie nadania Panu Ignacemu Guenther tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Chojnice"

UCHWAŁA NR XV/256/2020
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Chojnice w roku 2020

UCHWAŁA NR XV/257/2020
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty na sprzedaż części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Nowy Dwór

UCHWAŁA NR XV/258/2020
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie nabycia w drodze nieodpłatnego przekazania w trybie art. 9021 §1 Kodeksu cywilnego nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Cerkiew

UCHWAŁA NR XV/259/2020
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Ciechocin

UCHWAŁA NR XV/260/2020
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Silno

UCHWAŁA NR XV/261/2020
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Ostrowite

UCHWAŁA NR XV/262/2020
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Charzykowy

UCHWAŁA NR XV/263/2020
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Charzykowy

UCHWAŁA NR XV/264/2020
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Swornegaciach poprzez likwidację internatu.

UCHWAŁA NR XV/265/2020
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Swornegacie, gm. Chojnice

UCHWAŁA NR XV/266/2020
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

UCHWAŁA NR XV/267/2020
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chojnice

UCHWAŁA NR XV/268/2020
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków, budowli oraz gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

UCHWAŁA NR XV/269/2020
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Chojniczki

UCHWAŁA NR XV/270/2020
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Charzykowy

UCHWAŁA NR XV/271/2020
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach

metryczka


Wytworzył: Justyna Dziamecka (22 maja 2020)
Opublikował: Justyna Dziamecka (22 maja 2020, 18:17:38)

Ostatnia zmiana: Justyna Dziamecka (2 lipca 2020, 14:01:26)
Zmieniono: modyfikacja nazwy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 566