Oświadczenia majątkowe składane w 2019 roku

Na podstawie art. 24i ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym dokonano wyłączenia z udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.

WÓJT GMINY CHOJNICE - dr inż. Zbigniew Szczepański
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok (2395kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok (1896kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2020 (1603kB) pdf
Wyjaśnienie dotyczące oświadczenia majątkowego złożonego według stanu na dzień 31 grudnia 2020 (87kB) pdf

Z-CA WÓJTA GMINY CHOJNICE - mgr Piotr Stanke
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok (3017kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok (6517kB) pdf
Wyjaśnienia Piotra Stanke dotyczące złożonego oświadczenia za rok 2019 (129kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2020 (709kB) pdf

SEKRETARZ GMINY CHOJNICE - mgr inż. Stefania Majewska-Kilkowska
Oświadczenie majatkowe - zakończenie pracy zawodowej (3150kB) pdf


SEKRETARZ GMINY CHOJNICE - mgr Lucyna Zawiszewska
Oświadczenie majątkowe - objęcie funkcji Sekretarza Gminy (1841kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok (1946kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok (4101kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2020 (319kB) pdf

SKARBNIK GMINY CHOJNICE - Aleksandra Wojcieszyńska
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok (3348kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok (5841kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2020 (773kB) pdf
RADNI RADY GMINY W CHOJNICACH:

1. PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY - mgr Ryszrd Kontek
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok (2102kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok (1798kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2020 (1068kB) pdf

2. WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY - Jarosław Kurek
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok (2396kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok (622kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2020 (1225kB) pdf

3. Borowicka Bożena - Oświadczenie majątkowe za 2018 rok (2583kB) pdf
                                    - Oświadczenie majątkowe za 2019 rok (757kB) pdf
                                      oświadczenie majątkowe za 2020 (1240kB) pdf

4. Drążkowski Zbigniew - Oświadczenie majątkowe za 2018 rok (3313kB) pdf
                                         - Oświadczenie majątkowe za 2019 rok (615kB) pdf
                                            oświadczenie majątkowe za 2020 (1249kB) pdf

5. Erbetowski Jarosław - Oświadczenie majątkowe za 2018 rok (2821kB) pdf
                                       - Oświadczenie majątkowe za 2019 rok (606kB) pdf
                                          oświadczenie majątkowe za 2020 (1429kB) pdf

6. Gruźliński Stefan - Oświadczenie majątkowe za 2018 rok (3083kB) pdf
                                 - Oświadczenie majątkowe za 2019 rok (613kB) pdf
                                    oświadczenie majątkowe za 2020 (1323kB) pdf

7. Knyba Sylwester - Oświadczenie majątkowe za 2018 rok (2531kB) pdf
                                 - Oświadczenie majątkowe za 2019 rok (652kB) pdf
                                    oświadczenie majątkowe za 2020 (1279kB) pdf

8. Kołak Józef - Oświadczenie majątkowe za 2018 rok (2869kB) pdf
                        - Oświadczenie majątkowe za 2019 rok (745kB) pdf
                          oświadczenie majątkowe za 2020 (1057kB) pdf

9. Łoboda Danuta - Oświadczenie majątkowe za 2018 rok (2604kB) pdf
                              - Oświadczenie majątkowe za 2019 rok (639kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2020 (1253kB) pdf

10. Nojman Zbigniew - Oświadczenie majątkowe za 2018 rok (2432kB) pdf
                                        Oświadczenie majątkowe za 2019 rok (561kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2020 (1229kB) pdf

11. Orłowska Iwona - Oświadczenie majątkowe za 2018 rok (2433kB) pdf
                                  - Oświadczenie majątkowe za 2019 rok (1030kB) pdf
    oświadczenie majątkowe za 2020 (1227kB) pdf

12. Piesik Robert - Oświadczenie majątkowe za 2018 rok (2864kB) pdf
                             - Oświadczenie majątkowe za 2019 rok (586kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2020 (1166kB) pdf

13. Pokojska Ludwika - Oświadczenie majątkowe za 2018 rok (2523kB) pdf
                                        Oświadczenie majątkowe za 2019 rok (557kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2020 (1270kB) pdf

14. Wieczorek Paweł - Oświadczenie majątkowe za 2018 rok (2432kB) pdf
                                   - Oświadczenie majątkowe za 2019 rok (867kB) pdf
      oświadczenie majątkowe za 2020 (752kB) pdf

15. Wirkus Tadeusz - Oświadczenie majątkowe za 2018 rok (2967kB) pdf
                                    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok (665kB) pdf
    oświadczenie majątkowe za 2020 (1306kB) pdf

DYREKTORZY WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY W CHOJNICACH

1. Brunka Andrzej -Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami - Oświadczenie majątkowe za 2018 rok (3154kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok (7287kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2020 (855kB) pdf
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 stycznia 2022 w związku z zakończeniem pracy zawodowej (358kB) pdf

2. Burda Beata - Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych - Oświadczenie majątkowe za 2018 rok (2350kB) pdf

3. Kubiak Bożena - Dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich - Oświadczenie majątkowe za 2018 rok (3406kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok (5680kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2020 (796kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2021/2022 w związku z zakończeniem pracy zawodowej (450kB) pdf

4. Stormann Zdzisław - Dyrektor Wydziału Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej - Oświadczenie majątkowe za 2018 rok (2942kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok (7350kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2020 (815kB) pdf

5. Michalak Anna - Zastępca Dyrektora Wydziału Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

6. Siudziński Marcin - p.o. Dyrektora Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

DYREKTORZY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

1. Kowalski Jan - Dyrektor Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice - Oświadczenie majątkowe za 2018 rok (2671kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok (4197kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2020 (205kB) pdf

2. Pryba Beata - Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chojnicach - Oświadczenie majątkowe za 2018 rok (1906kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok (2671kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2020 (239kB) pdf

3. Wierzbowska Maria - GOPS w Chojnicach - Oświadczenie majątkowe za 2018 rok (2412kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok (2776kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2020 (268kB) pdf

4. Rząska Justyna - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach - Oświadczenie majątkowe za 2018 rok (2686kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok (8311kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2020 (497kB) pdf

5. Sznajder Anita - Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Chojnicach - Oświadczenie majątkowe za 2018 rok (3644kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok (6906kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2020 (420kB) pdf

6. Weder Arkadiusz - Prezes Zarządu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chojnicach - Oświadczenie majątkowe za 2018 rok (3066kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok (4894kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2020 (400kB) pdf

7. Belzerowska Paulina - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Alimentacyjnych w GOPS w Chojnicach - Oświadczenie majątkowe za 2018 rok (3236kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok (6374kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2020 (749kB) pdf


8. Frankenstein Jakub Zbigniew  - Kierownik Działu Pomocy Społecznej w GOPS w Chojnicach
Oświadczenie majątkowe złożone na dzień 16.12.2021 roku w związku z nabyciem uprawnień do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy Chojnice (390kB) pdfDYREKTORZY SZKÓŁ GMINY CHOJNICE

1. Bucław Zdzisław - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Swornegaciach
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok (3392kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok (6899kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2020 (898kB) pdf

2. Jakubowski Maciej - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pawłowie
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok (2915kB) pdf
Oświadczenie na zakończenie pełnienia funkcji Dyrektora (1945kB) pdf


3. Kamińska Alicja - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Cerkwi
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok (2717kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok (3605kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2020 (281kB) pdf

4. Kolińska Teresa - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kłodawie
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok (1998kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok (4154kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2020 (343kB) pdf

5. Markowska Barbara - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ostrowitem
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok (3437kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok (5242kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2020 (446kB) pdf

6. Niemczyk Marzena - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Charzykowach
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok (3602kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok (6072kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2020 (732kB) pdf

7. Redzimski Leszek - Dyrektor szkoły Podstawowej w Lichnowach
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok (2504kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok (7511kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2020 (1189kB) pdf

8. Szynwelska Małgorzata - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nieżychowicach - Oświadczenie majątkowe za 2018 rok (3645kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok (5467kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2020 (543kB) pdf

9. Tobolewska Anna - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Silnie
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok (3133kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok (6524kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2020 (745kB) pdf

10. Zakrzewska Joanna - Dyrektor Szkoły w Ogorzelinach
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok (1887kB) pdf
Oświadczenie majątkowe - zakończenie pełnienia funkcji Dyrektora (1922kB) pdf

11. Artur Jaster - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ogorzelinach
Oświadczenie majątkowe - objęcie funkcji Dyrektora (2379kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok (5868kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2020 (540kB) pdf

12. Bogumiła Byszewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pawłowie
Oświadczenie majątkowe - objęcie funkcji p.o. Dyrektora (1999kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok (6799kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2020 (1241kB) pdf
Oświadczenie majątkowe według stanu na dzień powierzenia stanowiska Dyrektora (1169kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Żaneta Szulc (24 czerwca 2019)
Opublikował: Żaneta Szulc (24 czerwca 2019, 08:17:10)

Ostatnia zmiana: Mirosława Perszewska (31 marca 2022, 12:45:03)
Zmieniono: dodanie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6155