Uchwały Rady Gminy w Chojnicach - VIII kadencja (2018 - 2023)

Uchwały Rady Gminy w Chojnicach - VIII kadencja (2018 - 2023)

XXI sesja Rady Gminy w Chojnicach

UCHWAŁA NR XXI/338/2020Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 grudnia 2020 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok [...]

XX sesja Rady Gminy w Chojnicach

UCHWAŁA NR XX/331/2020 Rady Gminy w Chojnicachz dnia 27 listopada 2020 r.w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi i innymipodmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 [...]

XVII sesja Rady Gminy w Chojnicach

UCHWAŁA NR XVII/ 285/2020Rady Gminy w Chojnicach z dnia 21 lipca 2020 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok [...]

XVI sesja Rady Gminy w Chojnicach

Uchwała nr XVI/272/2020 Rady Gminy w Chojnicachz dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Chojnice na rok szkolny 2020/2021 [...]

XV sesja Rady Gminy - 20 maja 2020 r.

UCHWAŁA NR XV/243/2020Rady Gminy w Chojnicachz dnia 20 maja 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chojnice wotum zaufania [...]

metryczka