Program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny Gminy Chojnice


Program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny Gminy Chojnice - informacje


Program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny Gminy Chojnice to nowy Program skierowany do mieszkańców gminy Chojnice, przyznający uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych, którzy posiadają ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny, przyznawaną na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Partnerami Programu są przedsiębiorcy i instytucje, niebędące jednostkami organizacyjnymi gminy Chojnice, którzy przystąpili do Programu proponując ulgi, rabaty, upusty dla rodzin wielodzietnych.

Samorządowy program przyznający uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych w gminie Chojnice stanowi instrument lokalnej polityki rodzinnej umożliwiający zaspokajanie potrzeb rodzin wielodzietnych. Wdrażając program wspiera się rodziny wielodzietne oraz promuje się wielodzietność.
 
Zakres podmiotowy programu
Mieszkańcy gminy Chojnice, którzy posiadają Kartę Dużej Rodziny, przyznawaną na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny

Zakres uprawnień przysługujących członkom rodzin wielodzietnych
Ulgi, rabaty, upusty oferowane przez Partnerów Programu

Zasady realizacji programu
Dokumentem identyfikującym osobę uprawnioną do korzystania z Programu jest Karta. Uprawnionych członków rodziny wielodzietnej z gminy Chojnice identyfikuje się po siedmiu pierwszych cyfrach stanowiących identyfikator gminy Chojnice, ustalony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 1998 r., Nr 157, poz. 1031 z późn. zm.), tj. 2202032.

Zachęcamy lokalnych przedsiębiorców oraz instytucje do włączania się do Programu!

1/ Warunki udziału Partnerów w Programie:

a. Przedsiębiorcy i instytucje, niebędące jednostkami organizacyjnymi gminy Chojnice, mogą włączyć się w realizację Programu:
- wypełniając deklarację;
- zawierając Porozumienie z gminą Chojnice;
Wójt Gminy Chojnice może odmówić przedsiębiorcy lub instytucji przystąpienia do Programu albo usunąć ten podmiot z Programu ze względu na sprzeczność oferowanych dóbr lub usług z celem Programu.

b. Partnerzy informują o realizacji Programu w miejscu realizacji ulg, rabatów, upustów, umieszczając, w widocznym miejscu, znak graficzny Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny Gminy Chojnice oraz znak ,,Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny Gminy Chojnice”. Przedsiębiorcy i instytucje mają prawo korzystać z ww. znaków Programu we własnych materiałach promocyjnych.

2/ Promocja Programu:

a. Informacja o podmiotach i instytucjach, które przystąpią do Programu będzie publikowana na stronie internetowej gminy Chojnice, w informatorze wydawanym corocznie przez Urząd Gminy w Chojnicach pn. „Aktualności z Gminy Chojnice” oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Chojnicach i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach;

b. Partnerzy Programu będą informować o realizacji Programu w sposób określony w punkcie 1 lit. b.

Koszt uprawnień przyznanych przez Partnerów nie jest finansowany z budżetu gminy Chojnice.


Informacji w sprawie Programu udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach – Agnieszka Theil (pok. 01) oraz Adrian Senger (pok. 012) - tel. 52 3973496.

Pliki do pobrania:
1. Uchwała Nr XI.176.2019 z 22.11.2019 r. (265kB) pdf
2. Deklaracja przystąpienia do Programu (23kB) word
3. Wzór Porozumienia w sprawie udziału w Programie (16kB) word
metryczka


Wytworzył: Agnieszka Theil (21 stycznia 2020)
Opublikował: Agnieszka Theil (21 stycznia 2020, 11:48:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 928