Petycje:

1) Ustawa o petycjach z dnia 26 maja 2017 r.  (Dz.U. 2017 poz. 1123)- pobierz treść ustawy (496kB) pdf

2) Zarządzenie Nr 145/2016 Wójta Gminy Chojnice z dnia 14 listopada 2016 r. - pobierz treść zarządzenia (1844kB) pdf

3) Zmiana zarządzenia Nr 145/2016 - Pobierz treść zarządzenia (287kB) jpg

4) Klauzula informacyjna - klauzula informacyjna (59kB) word  


Rejestr Petycji 2019 / 2020
NrData wpływu petycjiPodmiot wnoszący petycję lub podmiot w interesie, którego  petycja jest składanaPrzedmiot petycjiSkan petycjiTermin załatwienia petycjiDane dotyczące przebiegu postępowaniaInformacja o sposobie załatwienia petycji
1.11.01.2019wyłączenie jawności
Petycja w sprawie dowozu dzieci do szkoły i z powrotem  SKAN (344kB) pdf 11.04.2019 Odpowiedź (322kB) pdf Rozpatrzono
2.08.03.2019Szulc-Efekt sp.z o.o. Petycja dotycząca przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2019 oraz przekazanie petycji do wszystkich podległych szkół podstawowych (również tzw. Zespołów Szkół).  SKAN (5627kB) pdf 08.06.2019 Odpowiedź (143kB) pdf Rozpatrzono
3.29.05.2019Szulc-Efekt sp.z o.o. Petycja o zebranie ofert rynkowych w obszarze usług telekomunikacyjnych oraz dokonanie analizy wydatków ponoszonych w przedmiotowym obszarze. SKAN (2283kB) pdf 29.08.2019 Odpowiedź (201kB) pdf Rozpatrzono
4.07.06.2019Szulc-Efekt sp.z o.o.Petycja o zaplanowanie postępowania w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych,którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa - a co za tym idzie - zwiększenie udziału bardziej ekologicznych paliw - typu - skroplony gaz ziemny, etc. SKAN (391kB) pdf 07.09.2019 SKAN (173kB) pdf Rozpatrzono
526.08.2019Szulc-Efekt sp.z o.o.Petycja o opublikowanie w BIP użytkowanych w Urzędzie wybranych numerów służbowych telefonów komórkowych, których użytkowanie może usprawnić komunikację z Urzędem. SKAN (3210kB) pdf 26.11.2019 Odpowiedź (251kB) pdf Rozpatrzono
614.10.2019Fundacja Rozwoju Obrotu BezgotówkowegoPetycja o dokonanie analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych SKAN (649kB) pdf 14.01.2020 SKAN (408kB) pdf Rozpatrzono
717.12.2019Mieszkańcy miejscowości Nowy Dwór i OgorzelinyPetycja o uchwalenie przez Radę Gminy w Chojnicach mijescowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar nieruchomośći położonych w miejscowości Nowy Dwór. SKAN (373kB) pdf 17.03.2020 Odpowiedź (699kB) pdf Rozpatrzono
824.03.2020Koalicja Polska Wolna od 5 GPetycja w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem SKAN (3738kB) pdf 30.06.2020 pobierz plik (544kB) pdf Rozpatrzono
9.26.05.2020Mieszkańcy miejscowości ChojniczkiPetycja w sprawie wstrzymania budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego: sali bankietowej z zapleczem kuchennym pobierz plik (530kB) pdf 26.08.2020 SKAN (318kB) pdf Rozpatrzono
10.02.07.2020wyłączenie jawności z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjachPetycja w sprawie zamontowania progów zwalniających na ul. Kasztanowej w Chojniczkach pobierz plik (279kB) pdf 24.07.2020 pobierz plik (377kB) pdf Rozpatrzono
11.10.12.2020Adam Lotkowski, Konrad Niżnik, Marcin SzczepaniakPetycja w sprawie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 pobierz plik (365kB) pdf 11.01.2021 skan (393kB) pdf Rozpatrzono
12.20.12.2020Teresa Garland, Zaprzysiężony Prezydent Obywatelski Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego - Społecznego Komitetu KonstytucyjnegoPetycja w sprawie uchwalenia uchwały"W obronie prawdy, godności i wolności człowieka" skan (2969kB) pdf


13.
05.01.2021
Międzynarodowa Koalicja Ochrony Polskiej Wsi
Petycja w sprawie niebezpiecznej szczepionki Pfizera
pobierz plik (1626kB) pdf
14.
14.01.2021r.
wyłączenie jawności
podjęcie uchwały pozwalającej na korektę zapłaconego zobowiązania pieniężnego za rok 2020; podjęcie uchwały o zaniechanie poboru podatku od nieruchomości na I kwartał 2021 roku
pobierz plik (218kB) pdf

Numer kolejny rejestru Data wpływu Podmiot wnoszący petycję Przedmiot petycji Skan petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Informacja o sposobie załatwienia petycji 

Rejestr Petycji 2017-2019 - POBIERZ (92kB) pdfmetryczka


Wytworzył: Bożena Kubiak (2 grudnia 2016)
Opublikował: Żaneta Szulc (2 grudnia 2016, 14:41:29)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kwiatkowska (21 stycznia 2021, 13:14:08)
Zmieniono: dodanie petycji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5215