Petycje:

1) Ustawa o petycjach z dnia 26 maja 2017 r.  (Dz.U. 2017 poz. 1123)- pobierz treść ustawy (496kB) pdf

2) Zarządzenie Nr 145/2016 Wójta Gminy Chojnice z dnia 14 listopada 2016 r. - pobierz treść zarządzenia (1844kB) pdf

3) Zmiana zarządzenia Nr 145/2016 - Pobierz treść zarządzenia (287kB) jpg

4) Klauzula informacyjna - klauzula informacyjna (59kB) word  


Rejestr Petycji 2019 / 2020 / 2021 / 2022
NrData wpływu petycjiPodmiot wnoszący petycję lub podmiot w interesie, którego  petycja jest składanaPrzedmiot petycjiSkan petycjiTermin załatwienia petycjiDane dotyczące przebiegu postępowaniaInformacja o sposobie załatwienia petycji
1.11.01.2019wyłączenie jawności
Petycja w sprawie dowozu dzieci do szkoły i z powrotem  SKAN (344kB) pdf 11.04.2019 Odpowiedź (322kB) pdf Rozpatrzono
2.08.03.2019Szulc-Efekt sp.z o.o. Petycja dotycząca przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2019 oraz przekazanie petycji do wszystkich podległych szkół podstawowych (również tzw. Zespołów Szkół).  SKAN (5627kB) pdf 08.06.2019 Odpowiedź (143kB) pdf Rozpatrzono
3.29.05.2019Szulc-Efekt sp.z o.o. Petycja o zebranie ofert rynkowych w obszarze usług telekomunikacyjnych oraz dokonanie analizy wydatków ponoszonych w przedmiotowym obszarze. SKAN (2283kB) pdf 29.08.2019 Odpowiedź (201kB) pdf Rozpatrzono
4.07.06.2019Szulc-Efekt sp.z o.o.Petycja o zaplanowanie postępowania w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych,którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa - a co za tym idzie - zwiększenie udziału bardziej ekologicznych paliw - typu - skroplony gaz ziemny, etc. SKAN (391kB) pdf 07.09.2019 SKAN (173kB) pdf Rozpatrzono
526.08.2019Szulc-Efekt sp.z o.o.Petycja o opublikowanie w BIP użytkowanych w Urzędzie wybranych numerów służbowych telefonów komórkowych, których użytkowanie może usprawnić komunikację z Urzędem. SKAN (3210kB) pdf 26.11.2019 Odpowiedź (251kB) pdf Rozpatrzono
614.10.2019Fundacja Rozwoju Obrotu BezgotówkowegoPetycja o dokonanie analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych SKAN (649kB) pdf 14.01.2020 SKAN (408kB) pdf Rozpatrzono
717.12.2019Mieszkańcy miejscowości Nowy Dwór i OgorzelinyPetycja o uchwalenie przez Radę Gminy w Chojnicach mijescowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar nieruchomośći położonych w miejscowości Nowy Dwór. SKAN (373kB) pdf 17.03.2020 Odpowiedź (699kB) pdf Rozpatrzono
824.03.2020Koalicja Polska Wolna od 5 GPetycja w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem SKAN (3738kB) pdf 30.06.2020 pobierz plik (544kB) pdf Rozpatrzono
9.26.05.2020Mieszkańcy miejscowości ChojniczkiPetycja w sprawie wstrzymania budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego: sali bankietowej z zapleczem kuchennym pobierz plik (530kB) pdf 26.08.2020 SKAN (318kB) pdf Rozpatrzono
10.02.07.2020wyłączenie jawności z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjachPetycja w sprawie zamontowania progów zwalniających na ul. Kasztanowej w Chojniczkach pobierz plik (279kB) pdf 24.07.2020 pobierz plik (377kB) pdf Rozpatrzono
11.10.12.2020Adam Lotkowski, Konrad Niżnik, Marcin SzczepaniakPetycja w sprawie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 pobierz plik (365kB) pdf 11.01.2021 skan (393kB) pdf Rozpatrzono
12.20.12.2020Teresa Garland, Zaprzysiężony Prezydent Obywatelski Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego - Społecznego Komitetu KonstytucyjnegoPetycja w sprawie uchwalenia uchwały"W obronie prawdy, godności i wolności człowieka" skan (2969kB) pdf 26.02.2021 odpowiedź (549kB) pdf Rozpatrzono
13.
05.01.2021
Międzynarodowa Koalicja Ochrony Polskiej Wsi
Petycja w sprawie niebezpiecznej szczepionki Pfizera
pobierz plik (1626kB) pdf
Skan (1568kB) pdf
26.02.2021 odpowiedź (637kB) pdf Rozpatrzono
14.
14.01.2021r.
wyłączenie jawności
podjęcie uchwały pozwalającej na korektę zapłaconego zobowiązania pieniężnego za rok 2020; podjęcie uchwały o zaniechanie poboru podatku od nieruchomości na I kwartał 2021 roku
pobierz plik (218kB) pdf
26.02.2021 odpowiedź (595kB) pdf Rozpatrzono
15.28.01.2021r.wyłączenie jawności z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjachPetycja w sprawie podjęcia uchwały dot. zaniechania poboru opłat za koncesję pozwalającą na stacjonarną sprzedaż alkoholu adekwatnie do okresu, gdzie możliwości sprzedaży zostały ograniczone skan53 (251kB) pdf 26.02.2021 odpowiedź (679kB) pdf Rozpatrzono
16.6.02.2021 r.wyłączenie jawności z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjachPetycja w sprawie stosowania witaminy D Skan petycji witamina D (1251kB) pdf 15.02.2021 odpowiedź (429kB) jpg Rozpatzrono
17.11.02.2021r.wyłączenie jawności z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjachPetycja w sprawie uchwalenia ustawy zwalniającej przedsiębiorców z płacenia podatku od nieruchomości za rok 2021 skan (357kB) pdf 26.02.2021 odpowiedź (585kB) pdf Rozpatrzono
18.20.02.2021r.Teresa Garland, Zaprzysiężony Prezydent Obywatelski Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego - Społecznego Komitetu KonstytucyjnegoPetycja dot.  wyrażenia opinii
w sprawie przeprowadzenia bezpośredniego Referendum Ludowego
skan (10099kB) pdf 27.04.2021
Odpowiedź (371kB) pdf
Rozpatrzono
19.02.03.2021r. Teresa Garland, Zaprzysiężony Prezydent Obywatelski Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego - Społecznego Komitetu KonstytucyjnegoPetycja o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego skan (3665kB) pdf 27.04.2021
Odpowiedź (312kB) pdf
Rozpatrzono
20.
09.03.2021r.
wyłączenie jawności z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjachPetycja w trosce o dobro wspólnoty, o zdrowie i edukację społeczeństwa, wspólnot społeczności lokalnej.
skan (1169kB) pdf
8.06.2021
Odpowiedź (208kB) pdf
Rozpatrzono
21.
02.09.2021 r.

wyłączenie jawności z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach
Petycja w sprawie zalewanej podczas dużych opadów deszczu ulicy Karolewo w Zamieściu w Chojnicach
skan (981kB) pdf
07.09.2021
Odpowiedź (461kB) pdf
Rozpatrzono
22.
10.09.2021r.
wyłączenie jawności z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach
Petycja w sprawie wydłużenia godzin opieki nad dziećmi
skan (512kB) pdf
20.09.2021 r.
Odpowiedź (175kB) pdf
Rozpatrzono
23.
3.12.2021r.
wyłączenie jawności z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjachPetycja w sprawie podjęcia działań na rzecz ustanowienia rzecznika praw kobiet, wprowadzenia edukacji seksualnej w szkołach, działań edukacyjnych o pomocowych wspierających kobiety i osoby LGBTQ+ (dalsza część żądań w treści petycji)
pobierz (350kB) pdf do 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
pobierz plik (317kB) pdf
Pozostawiono bez rozpatrzenia
24.
07.12.2021
wyłączenie jawności z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjachPetycja w sprawie wsparcia przy renowacji ul. Zielonej w Nowej Cerkwi
SKAN (221kB) pdf
do 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Odpowiedź (297kB) pdf Rozpatrzono
25.
21.12.2021r.
wyłączenie jawności z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjachPetycja w sprawie wprowadzenia zakazu stosowania maseczek ochronnych, szczepionek mRNA i zakazu stosowania kwarantann  i izolacji.
pobierz (2595kB) pdf

Uzupełnienie petycji (98kB) pdf
do 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Odpowiedź (613kB) pdf Rozpatrzono
26.
10.01.2022r.
wyłączenie jawności z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjachPetycja w sprawie nadania patronatu Romana Dmowskiego parkowi w miejscowości Lotyń
pobierz (410kB) pdf
do 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Przekazanie petycji do Rady Gminy w Chojnicach (316kB) pdf
Porśba o opinię Rady Sołeckiej (39kB) pdf
Odpowiedź Rady Sołeckiej (62kB) pdf
Odpowiedź (452kB) pdf
Rozpatrzono
27.
16.02.2022r.
wyłączenie jawności z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjachPetycja w sprawie naprawy uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza
Petycja (418kB) pdf
Załącznik do petycji (314kB) pdf
do 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Odpowiedź (92kB) pdf Przekazano według właściwości
28.
17.02.2022r.
Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdyni    
Petycja dotycząca nowego projektu PEŁNOPRAWNI
Petycja (244kB) pdf
do 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Wezwanie (54kB) pdf
Odpowiedź (52kB) pdf
Pozostawiono bez rozpatrzenia
29.
05.03.2022wyłączenie jawności z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjachPetycja w sprawie naprawy uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza Petycja (1103kB) pdf
Załącznik do petycji (314kB) pdf
do 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Odpowiedź (91kB) pdf Przekazano według właściwości
30.
       04.05.2022             
  Szulc-Efekt       sp.z o.o.                            Petycja  o to aby jednym ze środków poprawy efektywności energetycznej wdrożonym przez Gminę w 2022 r. była optymalizacja wydatków związanych kosztami zakupu energii elektrycznej oraz ewentualna sanacja stanu faktycznego i długofalowe planowanie związane z zagadnieniami poruszanymi przez wnioskodawcę                   Petycja (790kB) pdf        
 do 3  miesięcy   od dnia      złożenia      petycji               Odpowiedź (37kB) pdf             
    Rozpatrzono        
31    16.07.2022
Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu

Szulc-Efekt sp. z o.o.
Petycja w sprawie umieszczenia na oficjalnej stronie www Gminy lub na BIP infografiki PSPS o postępowaniu z odpadami styropianu pobierz petycję (5090kB) pdf  do 3  miesięcy   od dnia      złożenia      petycji Odpowiedź (266kB) pdf
Rozpatrzono
32 01.08.2022

Patryk Król

Petycja o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Petycja1 (177kB) pdf do 3  miesięcy   od dnia      złożenia      petycji Odpowiedź (556kB) pdf Rozpatrzono
33 30.11.2022

Mieszkańcy Wsi Krojanty i miejscowości ościennych oraz użytkownicy tych dróg
Petycja w sprawie zamontowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu  DK-22 z drogą powiatową  Nr.2628G Krojanty-Nowa Cerkiew-Racławki Petycja (322kB) pdf do 3  miesięcy   od dnia      złożenia      petycji Odpowiedź z dnia 02.12.2022 (547kB) pdf Rozpatrzono
34 01.12.2022
Mieszkańcy Wsi Nowa Cerkiew i okolic

Petycja w sprawie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej DP2628G z drogą krajową nr 22d w sołectwie Nowa Cerkiew Petycja (285kB) pdf do 3  miesięcy   od dnia      złożenia   petycji Odpowiedź z dnia 02.12.2022 (547kB) pdf Rozpatrzono
35 22.12.2022

wyłączenie jawności z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach
Petycja w sprawie zmiany nawierzchni drogi gminnej 239064G (ul. Górna) łączącej się z drogą wojewódzką DW240
(ul. Tucholska) w Pawłowie
Petycja (693kB) pdf do 3  miesięcy   od dnia      złożenia   petycji Odpowiedź z dnia 23.01.2023 (414kB) pdf Rozpatrzono
36 07.04.2023
wyłączenie jawności z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Petycja Ratujmy Charzykowy. Przedmiotem petycji jest zainicjowanie przez włodarza gminy prac nad opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Charzykowy ze szczególnym uwzględnieniem centralnej części wsi Petycja (9613kB) pdf do 3  miesięcy   od dnia      złożenia   petycji Odpowiedź z dnia 05.06.2023 (173kB) pdf Rozpatrzono
37 10.06.2023
    Szulc-Efekt       sp. z o.o. 

Petycja o do organu gminy o podjęcie działań zmierzających do stopniowego  -  wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełną obsługą płatności dokonywanych online przez Interesantów/Petentów/Podatników.  

Petycja (1559kB) pdf do 3     miesięcy     od dnia    złożenia petycji Odpowiedź (938kB) pdf
Rozpatrzono
38. 13.09.2023

Szulc-Efekt

   sp. z o.o.
Petycja o wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą stopniowego przygotowania się do wdrożenia w JST przepisów Dyrektywy 2022/2555 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa  na terytorium UE, oraz zaplanowanych szkoleń i audytów w tym zakresie. Petycja (993kB) pdf do 3     miesięcy     od dnia    złożenia petycji Odpowiedź (25kB) pdf
Rozpatrzono
39. 26.09.2023

Mieszkańcy ul. Polnej i ul. Parkowej w Chojniczkach
Petycja dotyczy budowy drogi polbrukowej na ul. Polnej w Chojniczkach
Petycja (261kB) pdf do 3     miesięcy     od dnia    złożenia petycji Odpowiedź (2790kB) pdf
Rozpatrzono
40. 25.10.2023

Mieszkańcy wsi Dąbrówka i mieszkańcy miejscowości Sławęcin
Petycja dotyczy budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku drogi (ok. 3 km) nr: 1110c-2645g (Dąbrówka-Sławęcin)
Petycja (7030kB) pdf do 3     miesięcy     od dnia    złożenia petycji Odpowiedź (181kB) pdf
Rozpatrzono
41. 13.11.2023
wyłączenie jawności z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Petycja dotyczy podjęcia uchwały przez Radę w sprawie reparacji od Niemiec
Petycja (2502kB) pdf do 3     miesięcy     od dnia    złożenia petycji Odpowiedź (148kB) pdf
Rozpatrzono
42.25.11.2023

Szulc-Efekt sp.z o.o.
Petycja dotyczy podjęcia działań organu gminy zmierzających do stopniowego wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełną obsługą płatności dokonywanych online przez interesantów, podatników, petentów poprzez udostępnienie takiej możliwości na stronie internetowej samorządu.
Petycja (875kB) pdf do 3     miesięcy     od dnia    złożenia petycji Odpowiedź (86kB) pdf
Rozpatrzono
43.
 07.12.2023

wyłączenie jawności z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach
Dotyczy powtórnego rozpatrzenia petycji o uchwałę Rady Gminy w Chojnicach popierającej reparacje od Niemiec
Petycja (1041kB) pdf do 3     miesięcy     od dnia    złożenia petycji Odpowiedź (251kB) pdf
Rozpatrzono
44. 29.12.2023

Rada Gminy Baboszewo
Petycja w sprawie  wystąpienia do Sejmu RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmian ustaw: kodeksu postępowania cywilnego, kodeksy pracy, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym administracji i innych powiązanych tematycznie. Petycja (325kB) pdf do 3     miesięcy     od dnia    złożenia petycji

 
 


Numer kolejny rejestru Data wpływu Podmiot wnoszący petycję Przedmiot petycji Skan petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Informacja o sposobie załatwienia petycji 

Rejestr Petycji 2017-2019 - POBIERZ (92kB) pdf

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019r. Informacja Zbiorcza (61kB) pdf

Zbiorcza informacja o petycja rozpatrzonych w 2020r. skan (562kB) pdf

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021r. Zbiorcza informacja (525kB) pdf

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2022r. Informacja zbiorcza (354kB) pdf

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2023r. Informacja (1878kB) pdf
metryczka


Wytworzył: Bożena Kubiak (2 grudnia 2016)
Opublikował: Żaneta Szulc (2 grudnia 2016, 14:41:29)

Ostatnia zmiana: Barbara Ciesielska (16 stycznia 2024, 07:16:52)
Zmieniono: informacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 14000