Zapytania oraz ogłoszenia

1. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa obejmująca budowę przedłużenia ścieżki pieszo - rowerowej wraz z oświetleniem tzw. promenady w miejscowości Charzykowy:

Zapytanie (1248kB) pdf
Przebieg ścieżki rys nr 1 (357kB) pdf
Przebieg ścieżki rys nr 2 (492kB) pdf
Formularz ofertowy (189kB) word

2. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa obejmująca budowę ścieżki rowerowej odcinek od miejscowości Pawłowo do miejscowości Silno:

Zapytanie (1295kB) pdf
Przebieg ścieżki rys nr 1 (331kB) pdf
Przebieg ścieżki rys nr 2 (515kB) pdf
Formularz ofertowy (186kB) word

3. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa obejmującej budowę ścieżki rowerowej odcinek od ul. Pawłowskiej w miejscowości Lichnowy do zjazdu prowadzącego do miejscowości Granowo:

Zapytanie (1301kB) pdf
Przebieg ścieżki rys nr 1 (426kB) pdf
Przebieg ścieżki rys nr 2 (510kB) pdf
Formularz ofertowy (186kB) word

Dodatkowe informacje pod nr tel.: 52 397 21 29 wew. 352 lub 334.

UWAGA WYKONAWCY - INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA DO POBRANIA W PLIKU PONIŻEJ:
Informacja o wyniku postępowania (454kB) pdf


4. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie na podstawie „Programu Funkcjonalno – Użytkowego” przez osoby posiadające stosowne uprawnienia dokumentacji projektowo – kosztorysowej obejmującej budowę drogi gminnej (ul. Podgórnej w miejscowości Swornegacie od skrzyżowania z DW 236 w kierunku plaży) wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz z opracowaniami towarzyszącymi i uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Zapytanie (228kB) word
Program Funkcjonalno-Użytkowy (510kB) pdf
Dokumentacja z badań podłoża gruntowego (4339kB) pdf
Dokumentacja inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej (1109kB) pdf
Karta informacyjna przedsięwzięcia (1042kB) pdf
Formularz ofertowy (172kB) word
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (296kB) pdf

5. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie przez osoby posiadające stosowne uprawnienia dokumentacji projektowo – kosztorysowej obejmującej budowę drogi gminnej – ul. Piaskowej w miejscowości Swornegacie od DW 236 (w kierunku Zań) do skrzyżowania z ul. Żwirową (dł. około 580 m) wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem (led) tej drogi, a także kompleksowym zagospodarowaniem terenu wokół kompleksu handlowo –gastronomicznego obejmującym budowę parkingów i wjazdów (z kostki betonowej) na terenie działek nr 411/3, 413/4 i połączeniem ul. Piaskowej z ul. Międzymostową (przez działkę nr 3/1 do działki nr 24/1) wraz z opracowaniami towarzyszącymi i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Projektowana droga o szerokości 5,5 – 6,0 m o nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikiem jednostronnym o szerokości 2,0 m oraz przystankiem autobusowym (na wysokości działki 413/4).
Zapytanie (220kB) word
Załączniki graficzne (729kB) pdf
Formularz ofertowy (153kB) word
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (331kB) pdf6. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa urządzenia FortiGate®201E Series wraz z instalacją, konfiguracją oraz licencją na okres 36 miesięcy.
Zapytanie ofertowe (900kB) pdf
Formularz ofertowy (17kB) word
Wzór umowy (376kB) pdf
Informacja o wyniku postępowania (291kB) pdf
Pytanie z dnia 15.04.2018 - Proszę o doprecyzowanie jakie licencje Państwo mają na myśli.
Odpowiedź:Chciałbym poinformować iż licencja którą chcemy zakupić to kompletny BDL (8x5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam Services).


7. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie "usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojnice – edycja 2018”. Wszelkie informacje wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej: 
Treść zapytania ofertowego (65kB) pdf
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (136kB) word
Załącznik nr 2 - projekt umowy (80kB) pdf
Załącznik nr 3 - lista nieruchomości: demontaż, transport i utylizacja pokryć dachowych wykonanych z płyt falistych azbestowo - cementowych dla budownictwa z terenu gminy Chojnice (37kB) pdf
Załącznik nr 4 - lista nieruchomości: transport i utylizacji pokryć dachowych wykonanych z płyt falistych azbestowo - cementowych dla budownictwa z terenu gminy Chojnice (35kB) pdf
Załącznik nr 5 - projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (44kB) pdf
Załącznik nr 6 - wykaz wykonanych lub wykonywanych usług (142kB) word  
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (442kB) pdf
Dodatkowe informacje pod nr tel.: 52 397 21 29 wew. 306.

8. Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji Deslock+ (60 licencji Deslock Standard oraz 5 licencji Deslock PRO) licencje bezterminowe wraz ze szkoleniem, wsparciem procesu konfiguracji, oraz gwarancją 12 miesięczną.
Zapytanie ofertowe (273kB) pdf
Formularz ofertowy (19kB) word
Wzór umowy (472kB) pdf
Informacja o wyniku postępowania (156kB) pdf

9. Przedmiotem zamówienia jest zakup czytników kart z pinpadem do zastosowania w urzędach wydających e-Dowodu.
Zapytanie ofertowe (146kB) pdf
Specyfikacja techniczna (195kB) pdf
Formularz ofertowy (20kB) word

10. Przedmiotem zamówienia jest nowa strona internetowa Urzędu Gminy w Chojnicach:
Specyfikacja techniczna (341kB) pdf
Zapytanie ofertowe (182kB) pdf
Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego (164kB) pdf

11. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie "usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojnice – edycja 2019”. Wszelkie informacje wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej: 
Uwaga Wykonawcy, poniżej znajduje się informacja o zmianie zapytania ofertowego na wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojnice – edycja 2019”:
Uwaga Wykonawcy, poniżej znajduje się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Dodatkowe informacje pod nr tel.: 52 397 21 29 wew. 306.

12. Opracowanie przez osoby posiadające stosowne uprawnienia dokumentacji projektowo – kosztorysowej obejmującej budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Klawkowo obejmującej działki w obszarze opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Rady Gminy w Chojnicach Nr XXIX/340/97 z dnia 29.10.1997 roku:

13. Zapytanie ofertowe na dostawę 5 tablic informacyjnych (pamiątkowych) w ramach projektu pn.: "Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice, Brusy, Czersk, Karsin i Konarzyny" dofinansowanego w ramach RPO WP 2014-2020.
14. Opracowanie przez osoby posiadające stosowne uprawnienia dokumentacji projektowo – kosztorysowej obejmującej budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Klawkowo obejmującej działki w obszarze opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Rady Gminy w Chojnicach Nr XXIX/340/97 z dnia 29.10.1997 roku:
Treść zapytania ofertowego (46kB) word  
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (49kB) word  
Załącznik nr 2 - mapa obrazująca obszar zapytania (bez wskazania kierunku odprowadzenia wód deszczowych) (2656kB) plik

15. Opracowanie przez osoby posiadające stosowne uprawnienia dokumentacji projektowo – kosztorysowej obejmującej dobudowę ścieżki rowerowej w obrębie przejazdu kolejowo-drogowego.

DO POBRANIA
Zapytanie (1354kB) pdf

16. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie "usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojnice – edycja 2020”. Wszelkie informacje wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej: 


Dodatkowe informacje pod nr tel.: 52 397 21 29 wew. 306

17. Zamówienie na usługę pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 236040G od wiaduktów nad linią kolejową do węzła Pawłowo"


18. Opracowanie przez osoby posiadające stosowne uprawnienia dokumentacji projektowo – kosztorysowej obejmującej przebudowę i rozbudowę mostu na rzece Brda w miejscowości Kamionka wraz z opracowaniami towarzyszącymi i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę

19. Zamówienie na usługę pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych pn.: „Rozbudowa i przebudowa mola na terenie części działki nr 64 położonej w miejscowości Charzykowy”.


20. Drugie postępowanie na usługę pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych pn.: „Rozbudowa i przebudowa mola na terenie części działki nr 64 położonej w miejscowości Charzykowy”
metryczka


Wytworzył: Daniel Michalak (3 marca 2016)
Opublikował: Daniel Michalak (3 marca 2016, 11:28:47)

Ostatnia zmiana: Daniel Michalak (18 sierpnia 2020, 13:47:38)
Zmieniono: Informacja o wyniku postępowania nr 20

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 84138