Informacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych

W związku z wejściem w życie w dniu 1 kwietnia 2012 roku ustawy o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011r. nr 209 poz. 1243) Urząd Gminy w Chojnicach informuje, iż osoby posiadające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z następujących środków wspierających komunikowanie się:

  1. wszelkie informacje dotyczące działalności Urzędu dostępne są na stronie: www.gminachojnice.com.pl
  2. osoba uprawniona może komunikować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: gmina@gminachojnice.com.pl
  3. osoba uprawniona może komunikować się za pośrednictwem faksu: 52 397 35 59,
  4. osoba uprawniona może skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego podczas załatwiania spraw w urzędzie. Usługa jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, kontaktując się z pracownikiem sekretariatu Urzędu Gminy w Chojnicach, na adres e-mail: gmina@gminachojnice.com.plgmina@gminachojnice.com.pl lub na numer fax: (52) 397 35 59.

metryczka


Wytworzył: Bożena Kubiak (11 kwietnia 2013)
Opublikował: Karol Buława (11 kwietnia 2013, 08:34:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 15891