Zastępca Wójta

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY CHOJNICE

Zdjęcie

Imię i Nazwisko:
mgr Janusz Szczepański


Telefon:
 52 397 21 29 wew. 302

52 88 01 302

e-mail: zastepcawojta@gminachojnice.com.pl


Godziny przyjęć interesantów:
pon. - pt. 7:00 - 15:00

Przyjmowanie interesantów w sprawach
skarg i wniosków
w każdy wtorek w godzinach od 8.00 do 14.00

pok. nr 304 (3 piętro)

Oświadczenia majątkowe Zastępcy Wójta

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 200/2010 Wójta Gminy Chojnice z dnia 23.12.2010 r. do zakresu zadań Zastępcy Wójta Gminy w szczególności należy:

1. Zastępca Wójta podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta lub wynikającej z innych przyczyn nieobecności pełnienia przez Wójta swojej funkcji,
2. Zastępca Wójta wykonuje inne zadania na polecenie Wójta lub z upoważnienia Wójta.
3. Zastępca Wójta przy wykonywaniu swoich kompetencji i zadań działa w granicach określonych w drodze odrębnego zarządzenia Wójta oraz imiennych pełnomocnictw i upoważnień.
4. Zastępca Wójta sprawuje bezpośredni nadzór nad komórkami i jednostkami organizacyjnymi wskazanymi w odrębnym zarządzeniu Wójta.

metryczka


Wytworzył: Karol Buława (9 listopada 2011)
Opublikował: Karol Buława (16 listopada 2011, 09:09:37)

Ostatnia zmiana: Benedykt Kulesza (1 września 2022, 09:40:18)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 36212