Wykaz spraw

Wykaz spraw

Świadczenie dobry start

Jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach, Dział świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych, ul. 31 stycznia 56a, 89-600 Chojnice (parter budynku Urzędu Gminy w Chojnicach). Bezpośrednią obsługę [...]

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

Jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach, Dział świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych, ul. 31 stycznia 56a, 89-600 Chojnice (parter budynku Urzędu Gminy w Chojnicach). Bezpośrednią obsługę [...]

Świadczenie wychowawcze (500+)

Jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach, Dział świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych, ul. 31 stycznia 56a, 89-600 Chojnice (parter budynku Urzędu Gminy w Chojnicach). Bezpośrednią obsługę [...]

Świadczenie rodzicielskie

Jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach, Dział świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych, ul. 31 stycznia 56a, 89-600 Chojnice (parter budynku Urzędu Gminy w Chojnicach). Bezpośrednią obsługę [...]

Komunikat w sprawie stypendiów i zasiłków szkolnych w roku szkolnym 2015/2016

    PEŁNA TREŚĆ KOMUNIKATU W SPRAWIE STYPENDIÓW I ZASIŁKÓW SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016     PRZYPOMINAMY, ŻE:   a/ świadczenia przyznawane są na [...]

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach, Dział świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych, ul. 31 stycznia 56a, 89-600 Chojnice (parter budynku Urzędu Gminy w Chojnicach). Bezpośrednią obsługę [...]

Zasiłek celowy

I. Podstawa prawna 1. Art. 7, Art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 3, art. 17 ust. 1 pkt. 5, art. 39 ust.1 i 2, art. 40, art. 102, art. 106 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze [...]

Usługi opiekuńcze

I. Podstawa prawna: 1. Art. 17 ust.1 pkt 11, art. 50 ust 1-3 oraz ust. 5 i 6, art. 106 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.). 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w [...]

Zasiłek okresowy

I. Podstawa prawna 1. Art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 3, art. 17 ust. 1 pkt. 4, art. 38 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6, art. 102, art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. [...]

Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej

I. Podstawa prawna 1. Art. 17 ust. 1 pkt 16, art. 19 pkt 10, art. 54 ust. 1 i 2, art. 55, art. 59 ust. 1-3, art. 60, art. 61, art. 106 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze [...]

Specjalny zasiłek celowy

I. Podstawa prawna 1. Art. 7, Art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 3, art. 17 ust. 2 pkt. 1, art. 41, art. 102, art. 106 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.). 2. Rozporządzenie Rady [...]

Pomoc w zakresie dożywiania

I. Podstawa prawna 1. Art. 8, art. 17 ust. 1 pkt. 3 i 14, art. 18 ust. 1 pkt 6, art. 39 ust. 1 i 2, art. 102, art. 106. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. [...]

Dożywianie w szkole

I. Podstawa prawna 1. Art. 8, art. 17 ust. 1 pkt. 3 i 14, art. 48 ust. 1 i 4, art. 102, art. 106. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z [...]

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

I. Podstawa prawna: 1. Art. 18 ust.1 pkt. 3, art. 50 ust. 1, 2, 4 i 7, art. 106 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.). 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie [...]

Zasiłek stały

I. Podstawa prawna 1. Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 17 ust. 1 pkt 19, art. 37 ust 1 pkt 1, 2 i ust. 4, art. 102, art. 106 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze [...]

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach, Dział świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych, ul. 31 stycznia 56a, 89-600 Chojnice (parter budynku Urzędu Gminy w Chojnicach). Bezpośrednią obsługę [...]

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami

Jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach, Dział świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych, ul. 31 stycznia 56a, 89-600 Chojnice (parter budynku Urzędu Gminy w Chojnicach). Bezpośrednią obsługę [...]

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach, Dział świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych, ul. 31 stycznia 56a, 89-600 Chojnice (parter budynku Urzędu Gminy w Chojnicach). Bezpośrednią obsługę [...]

Zasiłek pielęgnacyjny

Jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach, Dział świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych, ul. 31 stycznia 56a, 89-600 Chojnice (parter budynku Urzędu Gminy w Chojnicach). Bezpośrednią obsługę [...]

Świadczenie pielęgnacyjne

Jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach, Dział świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych, ul. 31 stycznia 56a, 89-600 Chojnice (parter budynku Urzędu Gminy w Chojnicach). Bezpośrednią obsługę [...]

metryczka