Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Aby wypełnić kliknij poniższy link:Formularz w trakcie przebudowy. [...]

Wniosek CEIDG-1 o wpis do CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Aby wypełnić wniosek CEIDG-1 kliknij poniższy link: [...]

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Aby wypełnić wniosek kliknij w poniższy link: [...]

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Aby wypełnić wniosek kliknij w poniższy link: [...]

Wniosek o nadanie numeru nieruchomości

WNIOSEK O NADANIE NUMERU NIERUCHOMOŚCI 1. WYPEŁNIENIE FORMULARZA/WNIOSKU I PODPISANIEa) Proszę pobrać druk wniosku i wypełnić (w komputerze lub własnoręcznie) b) podpisz wniosek własnoręcznie UWAGA!!! [...]

Wniosek o wycinkę drzew i krzewów

WNIOSEK O WYCINKĘ DRZEW I KRZEWÓW 1. WYPEŁNIENIE FORMULARZA/WNIOSKU I PODPISANIEa) Proszę pobrać druk wniosku i wypełnić (w komputerze lub własnoręcznie)b) podpisz wniosek własnoręcznie UWAGA!!! Jeśli chcesz [...]

WNIOSEK O PRZEZNACZENIE TERENU

WNIOSEK O PRZEZNACZENIE TERENU 1. WYPEŁNIENIE FORMULARZA/WNIOSKU I PODPISANIEa) Proszę pobrać druk wniosku i wypełnić (w komputerze lub własnoręcznie)b) podpisz wniosek własnoręcznie UWAGA!!! Jeśli chcesz [...]

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Co zrobić aby załatwiać sprawy z urzędem przez internet za pomocą bezpłatnego podpisu elektronicznego? Wystarczą 3 kroki! [...]

metryczka