Obwieszczenia Wójta Gminy Chojnice

Obwieszczenia Wójta Gminy Chojnice

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - rozbudowa stacji uzdatniania wody, Swornegacie

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaiach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa systemu kanalizacyjnego [...]

Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku - zmiana klasyfikacji części gruntów leśnych na rolne, Zbeniny

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zmiana klasyfikacji [...]

Obwieszczenia Wójta Gminy Chojnice - budowa ulicy Górnej, Pawłowo

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulicy Górnej (drogi gminnej nr 239046G) [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - budowa farmy fotowoltaicznej do 25 MW, Nowy Dwór

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Nowy Dwór” o [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - budowa farmy fotowoltaicznej do 9 MW, Silno

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - rozbudowa stacji paliw, Jeziorki

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " „Rozbudowa stacji paliw płynnych wraz z budową [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chojnice - budowa połączenia drogowego ulic Kościerskiej i Gdańskiej w Chojnicach

Burmistrz Miasta Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa połączenia drogowego ulic Kościerskiej [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chojnice - zbiornik "Karolewo"

Burmistrz Miasta Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o prowadzonym postępowaniu administracyjnym celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Adaptacja istniejącego zbiornika "Karolewo" [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - budowa farmy fotowoltaicznej na cz. dz. nr 267/2 w obrębie Ogorzeliny

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na [...]

Obwieszczenia Wójta Gminy Chojnice - przebudowa drogi powiatowej nr 2645G na odcinku Lichnowy - Nowe Ostrowite"

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2645G na odcinku [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - budowa budynków mieszkalnych, Lichnowy

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych na [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice o wydaniu decyzji znak RŚiGN.6220.12.5.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji termicznego przetwarzania odpadów na terenie ZZO Nowy Dwór”

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji termicznego przetwarzania odpadów na terenie ZZO Nowy Dwór", planowanego [...]

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku - zmiana lasu na użytek rolny na części działki nr 1/3, obręb ew. Ostrowite

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zmiana lasu, [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - budowa placu do zbierania i przetwarzania odpadów na terenie ZZO Nowy Dwór

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zbieranie i przetwarzanie odpadów innych niż [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW, Lichnowy

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - budowa farmy fotowoltaicznej do 7 MW, Angowice

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z [...]

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku - zmiana lasu na użytek rolny, dz. 50 i 239/4 Lotyń

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zmiana lasu, [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - budowa instalacji termicznego przetwarzania odpadów na terenie ZZO Nowy Dwór

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji termicznego przetwarzania [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - budowa farmy fotowoltaicznej, Ogorzeliny

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, Pawłówko

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - budowa elektrowni słonecznej, Nieżychowice

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - budowa obory, Sławęcin

Wójt Gminy Chojnice informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obory wolnostanowiskowej na 100 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - budowa obiektu produkcyjno - magazynowego, Krojanty

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektu produkcyjni – magazynowego [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - eksploatacja złoża kruszywa naturalnego, Moszczenica

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - budowa sieci kanalizacji tłocznej Ciechocin ul. Dębowa - Ostrowite

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej Ciechocin wieś - Ciechocin - ul. Dębowa

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - budowa drogi gminnej nr 239002G o długości ~ 1,70 km, Krojanty

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa drogi gminnej nr 239002G o długości ~ 1,70 [...]

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku - zmiana lasu na użytek rolny, Swornegacie, dz. 228/3

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zmiana lasu, [...]

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku - zmiana lasu na użytek rolny, Sternowo

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Zmiana lasu [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - budowa instalacji agrofotowoltaicznej do 1 MW, Doręgowice

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji agrofotowoltaicznej o mocy do 1 [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - budowa drogi w miejscowości Powałki o długości ok. 1,60 km

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi wewnętrznej o długości ~ 1,60 km [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - budowa farmy fotowoltaicznej o powierzchni zabudowy do ok. 9,33 ha, Sławęcin

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW, Nowa Cerkiew

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - budowa obory na 85 DJP, Zbeniny

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obory w ramach obsady zwierząt w ilości 85 [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - rozbudowa drogi powiatowej Chojniczki - Jarcewo

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2628G na odcinku od [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 26 MW, Sternowo

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 26 MW wraz [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - budowa parkingu, Swornegacie

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa parkingu wraz z odwodnieniem oraz z drogą [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - eksploatacja piasku ze złoża DORĘGOWICE III

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Uruchomienie eksploatacji piasku ze złoża [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - budowa farmy fotowoltaicznej, Sternowo

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 9 MW wraz [...]

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku - zmiana planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o ponownym przystąpieniu do zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009 [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - budowa drogi Granowo - Lichnowy

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi Granowo - Lichnowy”. [...]

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku - budowa rynny spławnej w Chocińskim Młynie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o prowadzonym postępowaniu administracyjnym celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Odbudowa progu [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - wytwarzanie kruszyw i podsypek budowlanych, Sławęcin

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wytwarzanie kruszyw i podsypek budowlanych z [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - budowa drogi na odcinku od dr. woj. nr 212 do Osady Wolność

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem na [...]

Obwieszczenia Wójta Gminy Chojnice - budowa elektrowni fotowoltaicznej, Kłodawa

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej mocy do 2,2 MWp [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - budowa farmy fotowoltaicznej, Lichnowy

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW [...]

Obwieszczenia Wójta Gminy Chojnice - przebudowa mostu w Kamionce

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa mostu w Kamionce nad rzeką [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - budowa budynków mieszkalnych, Krojanty

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych na [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - budowa do 6 farm fotowoltaicznych, Angowice

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa do sześciu farm fotowoltaicznych wraz z [...]

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku - zmiana lasu na użytek rolny, Lotyń

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację  o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zmiana lasu, [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - przebudowa drogi Burdychowo - Objezierze - Racławki

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi Burdychowo – Objezierze – [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - budowa kanalizacji deszczowej, Klawkowo

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 25MW, Angowice

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - budowa trzech instalacji fotowoltaicznych, Lotyń, Nowa Cerkiew

Wójt gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa trzech instalacji fotowoltaicznych o mocy [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - budowa farmy fotowoltaicznej Kłodawa o mocy do 9 MW

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - budowa farmy fotowoltaicznej, Sławęcin

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - wytwórnia sprzętu pływającego, Klawkowo

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części istniejącego [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - budowa dróg, ul. Ogrody, Charzykowy

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dróg w obrębie ul. Ogrody w [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - budowa instalacji fotowoltaicznej, Gockowice

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 1,5 MW [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - budowa instalacji fotowoltaicznej, Lotyń

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 2 MW [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - budowa farmy fotowoltaicznej, Gockowice

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW, Ostrowite

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - budowa farmy fotowoltaicznej, Nowa Cerkiew

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 16 MW wraz [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - budowa instalacji fotowoltaicznej, Ogorzeliny

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:  „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 4 [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - budowa farmy fotowoltaicznej, Kłodawa dz. nr 164

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:  „Budowa farmy fotowoltaicznej [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 13 MW, Kruszka

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 13 MW wraz [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - budowa farmy fotowoltaicznej do 8 MW, Lotyń

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - budowa farmy fotowoltaicznej, Silno

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - wykonanie urządzenia wodnego, Ogorzeliny

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzenia wodnego w postaci [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - budowa farmy fotowoltaicznej, Chojniczki

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - budowa farmy fotowoltaicznej, Lotyń

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - budowa 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, Kłodawa

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych, Chojniczki

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych na [...]

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w przedmiocie [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku Leśniczówka - Charzykowy

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 212 na [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - rozbudowa drogi powiatowej Kłodawa - Jeziorki

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2623G Kłodawa - [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chojnice - rozbudowa drogi do Igieł

Burmistrz Miasta Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi do Igieł - ul. Igielska i Igły [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - budowa farmy fotowoltaicznej, Angowice

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - rozbudowa drogi powiatowej Krojanty - Pawłowo

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2640G Krojanty - [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - budowa instalacji słonecznej do 2 MW, Zbeniny

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej z [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - budowa farmy fotowoltaicznej do 10 MW, Pawłowo

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - budowa elektrowni słonecznych KROJANTY V - XI, w miejscowości Klawkowo

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni słonecznych wraz z infrastrukturą [...]

Obwieszczenia Wójta Gminy Chojnice - budowa elektrowni słonecznej w miejscowości Klawkowo, proj. Krojanty II

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Człuchów - wykonanie urządzeń wodnych, Nieżywięć

Wójt Gminy Człuchów podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:  "Wykonanie urządzeń wodnych - ujęć wód [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - budowa elektrowni słonecznej Lotyń III

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznej "Lotyń III" wraz z [...]

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku - rozbudowa drogi powiatowej nr 2642G, Klawkowo

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków, Swornegacie

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i rozbudowa systemu kanalizacyjnego i [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - przebudowa przepompowni ścieków, Silno

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa przepompowni ścieków Silno PGR wraz z [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - budowa kanalizacji sanitarnej, Powałki

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - budowa elektrowni fotowoltaicznej, Pawłowo

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - budowa 3 elektrowni słonecznych, Klawkowo

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni słonecznych wraz z [...]

Obwieszczenie Burmistrza Kamienia Krajeńskiego - budowa dwóch urządzeń wodnych, Jerzmionki

Burmistrz  podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa dwóch urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych na [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - budowa elektrowni fotowoltaicznej, Kłodawa

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej z [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - budowa farmy fotowoltaicznej Pawłowo

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz [...]

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku - rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Człuchów - granica województwa

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - budowa farmy fotowoltaicznej, Klawkowo

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz [...]

Obwieszczenie RDOŚ w Bydgoszczy - budowa gazociągu Dworzysko - Chojnice

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągu [...]

Obwieszczenie Burmistrza Kamienia Krajeńskiego - rozbudowa drogi powiatowej 1101C relacji Zamarte - granica województwa

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa DP 1101C relacji Zamarte - gr. [...]

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku - budowa gazociągu Bytów - Chojnice

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągu Bytów [...]

Obwieszczenie Burmistrza Czerska - rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Chojnice - Czersk

Burmistrz Czerska podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Chojnice - [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - budowa łodzi, Ogorzeliny

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - budowa stacji paliw, Karolewo - zmiana parametrów

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji paliw", planowanego do realizacji na [...]

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku - zmiana lasu na użytek rolny, Swornegacie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia procedury udziału społecznego w procedurze wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - budowa 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, Zbrzyca

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej i ciepła z odpadów

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej i [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - budowa garażu podziemnego i naziemnych miejsc postojowych, Charzykowy

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa garażu zlokalizowanego w kondygnacji [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - budowa fermy drobiu, Nowa Cerkiew

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa fermy drobiu składającej się z czterech [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW, Chojniczki

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW [...]

metryczka