Budżet

Budżet

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2024-2035 I JEJ ZMIANY

Uchwała Nr L/836/2023 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojnice na lata 2024-2035 ZMIANY WPF W 2024 ROKU [...]

BUDŻET GMINY CHOJNICE NA 2024 ROK I JEGO REALIZACJA

Uchwała Nr L/837/2022 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojnice na 2024 rok Budżet Gminy Chojnice na 2024 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w ChojnicachNr L/837/2023 z dnia 29 [...]

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CHOJNICE NA LATA 2024-2035

Zarządzenie Nr Fn/247/2023 Wójta Gminy Chojnice z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojnice Uchwała Nr 158/g217/F/IV/23 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej [...]

PROJEKT BUDŻETU GMINY CHOJNICE NA 2024 ROK

Zarządzenie Nr Fn/248/2023 Wójta Gminy Chojnice z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Chojnice na 2024 rok Uchwała Nr 159/g217/P/IV/23 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia [...]

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2023-2035 I JEJ ZMIANY

Uchwała Nr XXXIX/667/2022 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojnice na lata 2023-2029 ZMIANY WPF W 2023 ROKUUchwała Nr XL/693/2023 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 13 stycznia [...]

BUDŻET GMINY CHOJNICE NA 2023 ROK I JEGO REALIZACJA

Uchwała Nr XXXIX/668/2022 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojnice na 2023 rok Budżet Gminy Chojnice na 2023 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w ChojnicachNr XXXIX/668/2022 z [...]

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CHOJNICE NA LATA 2023-2029

Zarządzenie Nr F/258/2022 Wójta Gminy Chojnice z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojnice [...]

PROJEKT BUDŻETU GMINY CHOJNICE NA 2023 ROK

Zarządzenie Nr F/259/2022 Wójta Gminy Chojnice z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Chojnice na 2023 rok [...]

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2022-2033 I JEJ ZMIANY

Uchwała Nr XXX/512/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojnice Uchwała Nr XXXI/562/2022 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały [...]

BUDŻET GMINY CHOJNICE NA 2022 ROK I JEGO REALIZACJA

Uchwała Nr XXX/513/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojnice na 2022 rok Budżet Gminy Chojnice na 2022 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w ChojnicachNr XXX/513/2021 z dnia 29 [...]

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CHOJNICE NA LATA 2022-2033

Zarządzenie Nr F/213/2021 Wójta Gminy Chojnice z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice Uchwała Nr 059/g217/F/IV/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej [...]

PROJEKT BUDŻETU GMINY CHOJNICE NA 2022 ROK

Zarządzenie Nr F/214/2021 Wójta Gminy Chojnice z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Chojnice na 2022 rok Uchwała Nr 060/g217/P/IV/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 3 [...]

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2021-2033 I JEJ ZMIANY

Uchwała Nr XXI/340/2020 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojnice ZMIANY WPF W 2021 ROKUUchwała Nr XXII/363/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 lutego 2021 roku w [...]

BUDŻET GMINY CHOJNICE NA 2021 ROK I JEGO REALIZACJA

Uchwała Nr XXI/341/2020 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojnice na 2021 rok Budżet Gminy Chojnice na 2021 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w ChojnicachNr XXI/341/2020 z dnia 30 [...]

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CHOJNICE NA LATA 2021-2033

Zarządzenie Nr F/207/2020 Wójta Gminy Chojnice z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice Uchwała Nr 286/g217/F/I/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w [...]

PROJEKT BUDŻETU GMINY CHOJNICE NA 2021 ROK

Zarządzenie Nr F/208/2019 Wójta Gminy Chojnice z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Chojnice na 2021 rok Uchwała Nr 287/g217/P/I/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 7 [...]

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2020-2027 I JEJ ZMIANY

Uchwała Nr XII/188/2019 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojnice ZMIANY WPF W 2020 ROKUUchwała Nr XIII/228/2020 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 stycznia [...]

BUDŻET GMINY CHOJNICE NA 2020 ROK I JEGO REALIZACJA

Uchwała Nr XII/189/2019 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojnice na 2020 rok. Budżet Gminy Chojnice na 2020 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w ChojnicachNr XII/189/2019 z [...]

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CHOJNICE NA LATA 2020-2027

Zarządzenie Nr F/214/2019 Wójta Gminy Chojnice z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice Uchwała Nr 250/g217/F/V/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby [...]

PROJEKT BUDŻETU GMINY CHOJNICE NA 2020 ROK

Zarządzenie Nr F/215/2019 Wójta Gminy Chojnice z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Chojnice na 2020 rok Uchwała Nr 251/g217/P/V/19  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku [...]

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2019-2028 I JEJ ZMIANY

Uchwała Nr III/7/2018 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice Uchwała Nr V/65/2019 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr [...]

BUDŻET GMINY CHOJNICE NA 2019 ROK I JEGO REALIZACJA

Uchwała Nr III/8/2018 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojnice na 2019 rok. Budżet Gminy Chojnice na 2019 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w ChojnicachNr III/8/2018 z dnia [...]

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CHOJNICE NA LATA 2019-2028

Zarządzenie Nr F/223/2018 Wójta Gminy Chojnice z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice Uchwała Nr 252/g217/F/V/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby [...]

PROJEKT BUDŻETU GMINY CHOJNICE NA 2019 ROK

Zarządzenie Nr F/222/2018 Wójta Gminy Chojnice z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Chojnice na 2019 rok Uchwała Nr 253/g217/P/V/18  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku [...]

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2018 - 2027 I JEJ ZMIANY

Uchwała Nr XXIX/476/2017 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice ZMIANY WPF W 2018 ROKUUchwała Nr XXX/502/2018 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 31 stycznia 2018 roku [...]

BUDŻET GMINY CHOJNICE NA 2018 ROK I JEGO REALIZACJA

Uchwała Nr XXIX/475/2017 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojnice na 2018 rok. Budżet Gminy Chojnice na 2018 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w ChojnicachNr XXIX/475/2017 z [...]

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2017 - 2025 I JEJ ZMIANY

Uchwała Nr XIX/324/2016 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice  Uchwała Nr XXII/370/2017 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmiany [...]

BUDŻET GMINY CHOJNICE NA 2017 ROK I JEGO REALIZACJA

Uchwała Nr XIX/323/2016 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojnice na 2017 rok. Budżet Gminy Chojnice na 2017 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w ChojnicachNr XIX/323/2016 z dnia 21 [...]

PROJEKT BUDŻETU GMINY CHOJNICE NA 2018 ROK

Zarządzenie Nr F/144/2017 Wójta Gminy Chojnice z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Chojnice na 2018 rok Uchwała Nr 174/g217/P/V/17  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku [...]

Projekt Budżetu Gminy Chojnice na 2017 rok

Zarządzenie Nr F/143/2016 Wójta Gminy Chojnice z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Chojnice na 2017 rok Załącznik Nr 5   Załącznik Nr 9, 10, 11, 12 Uchwała Nr 134/g217/P/III/16  [...]

REALIZACJA BUDŻETU GMINY CHOJNICE W 2016 ROKU

Zarządzenie  Nr F/2/2016 Wójta Gminy Chojnice z dnia 04 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Zarządzenie  Nr F/26a/2016 Wójta Gminy Chojnice z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie kwartalnej informacji o [...]

BUDŻET GMINY CHOJNICE NA 2016 ROK

Uchwała Nr X/175/2015 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojnice na 2016 rok. Budżet Gminy Chojnice na 2016 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w ChojnicachNr X/175/2015 z dnia 29 [...]

PROJEKT BUDŻETU GMINY CHOJNICE NA 2016 ROK

OGŁOSZENIE Zarządzenie Nr F/142/2015 Wójta Gminy Chojnice z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Chojnice na 2016 rok Uchwała Nr 200/g217/P/III/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w [...]

Realizacja budżetu Gminy Chojnice w 2015 roku

REALIZACJA BUDŻETU GMINY CHOJNICE W 2015 ROKUUchwała Nr 019/g217/D/I/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Chojnice na lata [...]

BUDŻET GMINY CHOJNICE NA 2015 ROK

UCHWAŁA NR II/9/2014 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojnice na 2015 rok [...]

PROJEKT BUDŻETU GMINY CHOJNICE NA 2015 ROK

Zarządzenie Nr F/148/2014 Wójta Gminy Chojnice z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Chojnice na 2015 rok [...]

Projekt budżetu na 2006 rok

PROJEKT  BUDŻETU  GMINY  CHOJNICE  NA  2006 ROK Zarządzenie Nr F/204/2005 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 14.11.2005 r. Zarządzenie Projekt budżetu na 2006 rok - Uchwała Nr 124/g217/III/P/10 składu [...]

metryczka