Zagospodarowanie przestrzenne

Zagospodarowanie przestrzenne

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z 2017r.

Uchwała nr XXV/417/2017Rady Gminy w Chojnicachz dnia 9 sierpnia 2017w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice”.art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

Uchwała Nr XI/100/2011 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie: uchwalenia zmiany - aktualizacji "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice".

Uchwała Nr XI/100/2011Rady Gminy w Chojnicachz dnia 30 czerwca 2011 r.w sprawie: uchwalenia zmiany - aktualizacji  "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice". Załącznik Nr 3 - [...]

metryczka