Działalność gopspodarcza

Rejestracja działalności gospodarczej

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej zobacz

Portale doradzające przy rejestracji firmy
zobacz

Wzór wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (8kB) plik

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest jednocześnie:
  • wnioskiem o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( nowy wpis, zmiana wpisu, likwidacja, zawieszenie, wznowienie)
  • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON - urząd statystyczny),
  • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (urząd skarbowy),
  • zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (ZUS lub KRUS).
WNIOSEK O WPIS JEST ZWOLNIONY Z OPŁAT

KOMUNIKAT MF! (69kB) pdf

Miejsce złożenia dokumentów:

Istnieją następujące drogi złożenia wniosku:
  • osobiście lub przez pełnomocnika (z ważnym pełnomocnictwem)
  • listownie - listem poleconym- w tym przypadku istnieje konieczność notarialnego poświadczenia (dołączonego do wniosku) podpisu,
  • elektronicznie - poprzez wypełnienie wniosku on-line i podpisanie go elektronicznie, bądź za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie przejdz do strony
W razie pytań prosimy o kontakt:

Urząd Gminy w Chojnicach
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
pokój 207 tel. 52 880 13 30
mirka@gminachojnice.com.pl

metryczka


Wytworzył: Bożena Kubiak (16 stycznia 2006)
Opublikował: Bożena Kubiak (16 stycznia 2006, 09:11:34)

Ostatnia zmiana: Mirosława Perszewska (9 sierpnia 2021, 10:22:06)
Zmieniono: aktualizacja danych kontaktowych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11938