Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - POJEDYNCZY PUNKT KONTAKTOWY.

Ministerstwo Gospodarki w Warszawie przesłało do Urzędów Miast i Gmin w całej Polsce materiały informacyjne o utworzeniu Pojedynczego Punktu Kontaktowego (PPK). Materiały są dostępne w  naszym Urzędzie Gminy w Chojnicach w pok. 207. [...]

Działalność gopspodarcza

Rejestracja działalności gospodarczej Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest jednocześnie: wnioskiem o wpis do Centralnej [...]

metryczka