Oświadczenia Majątkowe


Wzór oświadczenia majątkowego (20kB) plik


Zbigniew Szczepański
- Wójt Gminy Chojnice
oświadczenie majątkowe 2002r. (569kB) word
oświadczenie majątkowe 2003r. (619kB) word
oświadczenie majątkowe 2004r. (1986kB) word
oświadczenie majątkowe 2005r. (554kB) pdf
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji (1049kB) pdf
oświadczenie majątkowe - 2006 r. - początek kadencji (1143kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2006 r. (1446kB) pdf
oświadczenie majątkowe 2006 r. - korekta (1168kB) pdf
oświadczenie majątkowe 2007 r. (1819kB) pdf
uzupełnienie do oświadczenia majątkowego za 2007 r. (549kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2008 r. (987kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2009 r. (1945kB) pdf
oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2006-2010 (1098kB) pdf        
Oświadczenie majątkowe - początek kadencji 2010-2014 (1093kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2010 rok (2188kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok (1650kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (2202kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok (867kB) pdf
Oświadczenie majątkowe - koniec kadencji pobierz (1489kB) pdf
Oświadczenie majątkowe - początek kadencji 2014-2018
pobierz (3364kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (4556kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 (967kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (499kB) pdf

Piotr Stanke
- Z-ca Wójta Gminy Chojnice
Oświadczenia majątkowe - objęcie stanowiska (1585kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok (878kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (4128kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok (3845kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (3335kB) pdf
Oświadczenie majatkowe za rok 2015 (2996kB) pdf


Stefania Majewska-Kilkowska - Sekretarz Gminy Chojnice
oświadczenie majątkowe 2002r. (797kB) word
oświadczenie majątkowe 2003r. (552kB) word
oświadczenie majątkowe 2004r. (1005kB) word
oświadczenie majątkowe 2005r. (1817kB) word
oświadczenie majątkowe 2006 r. (928kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2007 r. (1620kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2008 r. (1553kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2009 r. (893kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2010 rok (1632kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok (1428kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (3915kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok (3492kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (2635kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 (2929kB) pdf

Aleksandra Wojcieszyńska - Skarbnik Gminy Chojnice
oświadczenie majątkowe 2002r. (811kB) word
oświadczenie majątkowe 2003r. (483kB) word
oświadczenie majątkowe 2004r. (1109kB) word
oświadczenie majątkowe 2005r. (1970kB) word
oświadczenie majątkowe 2006 r. (934kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2007 r. (1672kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2008 r. (1685kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2009 r. (917kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2010r. (1496kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok (1527kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (3258kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok (3961kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (3379kB) pdf
Oświadczenie majatkowe za rok 2015 (2921kB) pdf

Krystyna Kijek - Dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do 31 marca 2008 r.
oświadczenie majątkowe 2002r. (686kB) word
oświadczenie majątkowe 2003r. (458kB) word
oświadczenie majątkowe 2004r. (749kB) word
oświadczenie majątkowe 2005r. (1709kB) word
oświadczenie majątkowe 2006 r. (958kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2007 r. (1568kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2008 r. - koniec pracy zawodowej (1680kB) pdf

Bożena KubiakDyrektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
oświadczenie majątkowe za 2007 r. (1664kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2008 r. - objęcie funkcji Dyrektora Wydziału (1659kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2008 r. (1739kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2009 r. (879kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2010r. (1464kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok (1435kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (4072kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok (3495kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (3232kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 (2806kB) pdf


Beata Lucyna Burda - Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych
oświadczenie majątkowe (1566kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok (1404kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (4034kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok (3129kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (2387kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 (2527kB) pdf


Andrzej Brunka -Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
oświadczenie majątkowe 2002r. (706kB) word
oświadczenie majątkowe 2003r. (590kB) word
oświadczenie majątkowe 2004r. (732kB) word
oświadczenie majątkowe 2005r. (2018kB) word
oświadczenie majątkowe 2006 r. (961kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2007 r. (1701kB) pdf
pobierz plik (1701kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2009 r. (896kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2010r. (1368kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok (645kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (4302kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok (3697kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (3296kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 (2828kB) pdf

Zdzisław Stormann - Dyrektor Wydziału Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
oświadczenie majątkowe 2002r. (928kB) word
oświadczenie majątkowe 2003r. (557kB) word
oświadczenie majątkowe 2004 r. (1316kB) word
oświadczenie majątkowe 2005r. (1999kB) word
oświadczenie majątkowe 2006 r. (979kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2007 r. (1717kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2008 r. (1746kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2009 r. (933kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2010r. (1443kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok (1208kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (4767kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok (3699kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (3255kB) pdf
Oświadczenie majatkowe za rok 2015 (2840kB) pdf

Arkadiusz Weder - Prezes Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
w Chojnicach
oświadczenie majątkowe 2004r. (1335kB) word
oświadczenie majątkowe 2005r. (1695kB) word
oświadczenie majątkowe 2006 r. (959kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2007 r. (1654kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2008 r. (1636kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2009 r. (811kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2010r. (1438kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok (1140kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (3553kB) pdf
Oświadczenie majatkowe za 2013 rok (5512kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (2811kB) pdf
Oświadczenie majatkowe za rok 2015 (2539kB) pdf

Grażyna Dąbrowiecka - Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach
oświadczenie majątkowe 2002r. (680kB) word
oświadczenie majątkowe 2003r. (572kB) word
oświadczenie majątkowe 2004r. (1071kB) word
oświadczenie majątkowe 2005r. (2012kB) word
oświadczenie majątkowe 2006 r. (920kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2007 r. (1616kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2008 r. (887kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2009 r. (959kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2010r. (1410kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok (1472kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (4132kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok (4143kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (2957kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 (2735kB) pdf

Justyna Rząska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach
oświadczenie majątkowe 2002r. (833kB) word
oświadczenie majątkowe 2003r. (529kB) word
oświadczenie majątkowe 2004r. (1123kB) word
oświadczenie majątkowe 2005r. (1799kB) word
oświadczenie majątkowe 2006 r. (1004kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2007 r. (1732kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2008 r. (1711kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2009 r. (928kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2010r. (1583kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok (1564kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (4181kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok (4081kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (3214kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 (2996kB) pdf


Bernadeta Zimnicka
-Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Chojnicach
oświadczenie majątkowe za 2007 r. (1683kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2008 r. (1730kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2009 r. (925kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2010r. (1455kB) pdf
Oświadczenia majątkowe - objęcie stanowiska Dyrektora GZO w Chojnicach (1551kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok (607kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (3817kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok (3501kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (3210kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 (2838kB) pdf


Jan Kowalski - Dyrektor Samodzielnej, Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice
oświadczenie majątkowe 2002r. (707kB) word
oświadczenie majątkowe 2003r. (586kB) word
oświadczenie majątkowe 2004r. (733kB) word
oświadczenie majątkowe 2005r. (2009kB) word
oświadczenie majątkowe 2006 r. (951kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2007 r. (1626kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2008 r. (1770kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2009 r. (812kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2010r. (1654kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok (523kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (3569kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok (4448kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (2984kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 (3105kB) pdf


Beata Pryba - Kierownik Działu Pomocy Społecznej GOPS w Chojnicach
oświadczenie majątkowe za 2007 r. - wydawanie decyzji administracyjnych (1710kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2008 r. (1635kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2009 r. (910kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2010r. (1508kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok (1435kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (3994kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok (3484kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (3143kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 (2704kB) pdf


Michał Krukowski - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych GOPS
w Chojnicach

oświadczenie majątkowe za 2007 r. - wydawanie decyzji administracyjnych (1764kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2008 r. (1697kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2009 r. (926kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2010r. (1457kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok (1408kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (4357kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok (3530kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (3218kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 (2924kB) pdf

Maria Wierzbowska - Starszy Specjalista Pracy Socjalnej - Koordynator
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (2915kB) pdf
Oświadczenie majatkowe za rok 2015 (2487kB) pdf


Mariola Graul - Główny Księgowy GOPS - osoba wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta
oświadczenie majątkowe 2004 r. (2393kB) pdf
oświadczenie majątkowe 2005 r. (1664kB) pdf
oświadczenie majątkowe 2006 r. (854kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2007 r. (1621kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2008 r. (850kB) pdf


Monika Masłowska - Szudrowicz - Kierownik Biura Programów Rozwojowych
oświadczenie majątkowe za 2010r. (1535kB) pdf
Wytworzył: Żaneta Szulc (9 maja 2006)
Opublikował: Karol Buława (2 marca 2005, 10:12:23)

Ostatnia zmiana: Żaneta Szulc (13 kwietnia 2017, 09:06:48)
Zmieniono: dodanie oświadczenia majątkowego za 2016 rok Wójta Gminy Chojnice

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 39314

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij