Uchwały XLIX sesji Rady Gminy w Chojnicach z dn. 29.11.2023 r.

Uchwała nr XLIX/799/2023
z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok"
pobierz plik (1024kB) pdf

Uchwała nr XLIX/800/2023
z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXI/349/2020 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Swornegacie
pobierz plik (48535kB) pdf

Uchwała nr XLIX/801/2023
z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w drodze darowizny nieruchomości  położonej w obrębie ewidencyjnym Swornegacie
pobierz plik (541kB) pdf

Uchwała nr XLIX/802/2023
z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Swornegacie
pobierz plik (538kB) pdf

Uchwała nr XLIX/803/2023
z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Swornegacie
pobierz plik (516kB) pdf

Uchwała nr XLIX/804/2023
z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Krojanty
pobierz plik (516kB) pdf

Uchwała nr XLIX/805/2023
z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Silno
pobierz plik (516kB) pdf


Uchwała nr XLIX/806/2023
z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kłodawa

Uchwała nr XLIX/807/2023
z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w prawie własności nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Ciechocin

Uchwała nr XLIX/808/2023
z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Chojnickiego nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Lichnowy

Uchwała nr XLIX/809/2023
z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie wstępnej   lokalizacji przystanku  komunikacyjnego na drodze powiatowej nr 2632G

Uchwała nr XLIX/810/2023
z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie nadania nazwy  ulicy w miejscowości Krojanty

Uchwała nr XLIX/811/2023
z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie nadania nazwy  ulicy w miejscowości Charzykowy
pobierz plik (928kB) pdf

Uchwała nr XLIX/812/2023
z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie określania zasad przekazywania środków budżetowych na rzecz jednostek pomocniczych gminy oraz określenia rocznej stawki stanowiącej podstawę ustalenia kwot przypadających na poszczególne jednostki pomocnicze w 2024 roku i w latach następnych
pobierz plik (563kB) pdf

Uchwała nr XLIX/813/2023
z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr XLIX/814/2023
z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIX/669/2022 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku Leśniczówka-Charzykowy”

Uchwała nr XLIX/815/2023
z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego
pobierz plik (515kB) pdf

Uchwała nr XLIX/816/2023
z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/667/2022 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojnice na lata 2023 - 2035

Uchwała nr XLIX/817/2023
z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Uchwała nr XLIX/818/2023
z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości


Uchwała nr XLIX/819/2023
z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2024-2028

Uchwała nr XLIX/820/2023
z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Uchwała nr XLIX/821/2023
z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu
pobierz plik (954kB) pdf

Uchwała nr XLIX/822/2023
z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie skargi P.P. na uchwałę Nr XXXVII/640/2022 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 4 listopada 2022 r.

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Klunder (29 listopada 2023)
Opublikował: Agnieszka Klunder (1 grudnia 2023, 09:10:33)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Klunder (1 grudnia 2023, 09:35:56)
Zmieniono: aktual

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 297