Uchwały XXXIII sesja Rady Gminy

UCHWAŁA NR XXXIII/587/2022 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chojnice wotum zaufania
UCHWAŁA NR XXXIII/587/2022 (463kB) pdf

UCHWAŁA NR XXXIII/588/2022 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Chojnice za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok

UCHWAŁA NR XXXIII/589/2022 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Chojnice z tytułu wykonania budżetu Gminy Chojnice za 2021 rok

UCHWAŁA NR XXXIII/590/2022 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice za 2021 rok

UCHWAŁA NR XXXIII/591/2022 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

UCHWAŁA NR XXXIII/592/2022 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/512/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojnice

UCHWAŁA NR XXXIII/593/2022 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2645G na odcinku Lichnowy – Nowe Ostrowite

UCHWAŁA NR XXXIII/594/2022 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Zbeniny

UCHWAŁA NR XXXIII/595/2022 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Nowy Dwór

UCHWAŁA NR XXXIII/596/2022 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie skargi: A.G. i K.G. na uchwałę Nr XIV/224/2000 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 21 czerwca 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi - dz. nr 187/2 we wsi Chojniczki

UCHWAŁA NR XXXIII/597/2022 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych- gminnych

UCHWAŁA NR XXXIII/598/2022 GMINA CHOJNICE
z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Chojnice na rok szkolny 2022/2023

UCHWAŁA NR XXXIII/599/2022 Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie: przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów w gminie Chojnice” na rok 2022

UCHWAŁA NR XXXIII/600/2022 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Porozumienia – Umowy partnerskiej Nr FR/08/2022 z dnia 23 maja 2022 r. zawartego pomiędzy Gminą Chojnice a Powiatem Chojnickim w sprawie współpracy przy realizacji zadania pn. "Wykonanie Bramy Kaszubskiej Marszruty"

UCHWAŁA NR XXXIII/601/2022 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wspólne przygotowanie "Strategii Rozwoju Terytorialnego dla obszaru Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice oraz Gminy Miejskiej Człuchów i Gminy Człuchów na lata 2022-2030"

UCHWAŁA NR XXXIII/602/2022 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości położonej w miejscowości Swornegacie obręb geodezyjny Swornegacie

UCHWAŁA NR XXXIII/603/ 2022 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice

UCHWAŁA NR XXXIII/604/2022 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Chojnice

UCHWAŁA NR XXXIII/605/2022 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Chojnice

metryczka


Wytworzył: JD (14 czerwca 2022)
Opublikował: Justyna Dziamecka (14 czerwca 2022, 07:28:13)

Ostatnia zmiana: Justyna Dziamecka (21 czerwca 2022, 12:58:42)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 207