XXIX sesja Rady Gminy w Chojnicach

UCHWAŁA NR XXIX/484/2021 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie skargi: M.U. reprezentowanego przez radcę prawnego Jakuba Piotrowskiego na uchwałę Nr XXXIV/414/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Charzykowy, w obrębie geod. Charzykowy, w gminie Chojnice
Uchwała Nr XXIX/484/2021 (466kB) pdf

UCHWAŁA NR XXIX/485/2021 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Ogorzeliny obręb geodezyjny Ogorzeliny

UCHWAŁA NR XXIX/486/2021 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego tryby zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w miejscowości Chojnaty obręb geodezyjny Angowice

UCHWAŁA NR XXIX/487/2021 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Nowy Dwór obręb geodezyjny Nowy Dwór

UCHWAŁA NR XXIX/488/2021 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w miejscowości Nowy Dwór obręb geodezyjny Nowy Dwór

UCHWAŁA NR XXIX/489/2021 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w miejscowości Nowy Dwór obręb geodezyjny Nowy Dwór

UCHWAŁA NR XXIX/490/2021 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w miejscowości Nowy Dwór obręb geodezyjny Nowy Dwór

UCHWAŁA NR XXIX/491/2021 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w miejscowości Nowy Dwór obręb geodezyjny Nowy Dwór

UCHWAŁA NR XXIX/492/2021 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie prawa własności nieruchomości położonych w obrębach ewidencyjnych Pawłowo i Nowa Cerkiew

UCHWAŁA NR XXIX/493/2021 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/467/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXIX/494/2021 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/482/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

UCHWAŁA NR XXIX/495/2021 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 26 listopada 2021 r.n w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/477/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 października 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Białowieża

UCHWAŁA NR XXIX/496/2021 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XXIX/497/2021 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XXIX/498/2021 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych lub ich części, w których zastosowano ekologiczne źródło ciepła

UCHWAŁA NR XXIX/499/2021 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXIX/500/2021 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/340/2020 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojnice

UCHWAŁA NR XXIX/501/2021 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Chojnice na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach”

UCHWAŁA NR XXIX/502/2021 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach

UCHWAŁA NR XXIX/503/2021 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Chojnice

UCHWAŁA NR XXIX/504/2021 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Chojnice na prace projektowe i rozbudowę drogi do Igieł-ul. Igielskiej i Igły w Chojnicach

UCHWAŁA NR XXIX/505/2021 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy plaży w obrębie geodezyjnym Charzykowy, gm. Chojnice

UCHWAŁA NR XXIX/506/2021 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia woli założenia Spółdzielni Socjalnej „Razem można więcej”

metryczka


Wytworzył: JD (30 listopada 2021)
Opublikował: Justyna Dziamecka (30 listopada 2021, 08:41:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 284