XVIII sesja Rady Gminy w Chojnicach

UCHWAŁA NR XVIII/291/2020 Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 25 września 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/143/2019 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 września 2019 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu z przeznaczeniem na wykonanie
dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212
{plik}

UCHWAŁA NR XVIII/292/2020
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 września 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu z przeznaczeniem na wykonanie
dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2640G Krojanty – Pawłowo
{plik2}

UCHWAŁA NR XVIII/293/2020
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 września 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu z przeznaczeniem na wykonanie
dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2623G Kłodawa - Jeziorki
{plik3}

UCHWAŁA NR XVIII/294/2020
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 września 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu z przeznaczeniem na wykonanie
dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2647G Sławęcin – Wieszczyce na odcinku
Sławęcin – Obrowo do granicy Powiatu
{plik4}

UCHWAŁA NR XVIII/295/2020
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 września 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Tuchola
{plik5}

UCHWAŁA NR XVIII/296/2020
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 września 2020 r.
w sprawie udzielenia dotacji w 2020 roku na remont zabytku - Kościoła Parafialnego p.w. Podwyższenia
Krzyża Świętego w Ogorzelinach, Gmina Chojnice
{plik6}

UCHWAŁA NR XVIII/297/2020
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 września 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
{plik9}

UCHWAŁA NR XVIII/298/2020
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 września 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/188/2019 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2019 roku
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojnice
{plik10}

UCHWAŁA NR XVIII/299/2020
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 września 2020 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego
Ciechocin gm. Chojnice
{plik11ab}

UCHWAŁA NR XVIII/300/2020
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 września 2020 r.
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
miejscowości Cołdanki, obręb Nowy Dwór, gm. Chojnice.
{plik12}

UCHWAŁA NR XVIII/301/2020
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 września 2020 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Klawkowo
{plik13}

UCHWAŁA NR XVIII/302/2020
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 września 2020 r.
w sprawie przejęcia dotychczasowego odcinka drogi powiatowej nr 2628G Charzykowy – Chojniczki –
Jarcewo – Krojanty – Nowa Cerkiew – Racławki – Granowo – Lichnowy i zaliczenia go do kategorii dróg
gminnych
{plik01}

UCHWAŁA NR XVIII/303/2020
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 września 2020 r.
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Chojnice do wspólnej realizacji projektu pn. „Pomorskie
żagle wiedzy” planowanego do realizacji w ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej – wsparcie
dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, którego
Wnioskodawcą będzie Gmina Konarzyny
{plik15}

UCHWAŁA NR XVIII/304/2020
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 września 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie partycypacji w kosztach pobytu dzieci
zamieszkałych w Gminie Miejskiej Chojnice uczęszczających do niepublicznych żłobków funkcjonujących
na terenie Gminy Chojnice
{plik16}

UCHWAŁA NR XVIII/305/2020
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 września 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym
Swornegacie
{plik17x}

UCHWAŁA NR XVIII/306/2020
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 września 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Lichnowy
{plik18}

UCHWAŁA NR XVIII/307/2020
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 września 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Nieżychowice
{plik19}

UCHWAŁA NR XVIII/308/2020
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 września 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Nieżychowice
{plik20}

UCHWAŁA NR XVIII/309/2020
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 września 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Lotyń
{plik21}

UCHWAŁA NR XVIII/ 310/2020
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 września 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Krojanty
{plik22}

UCHWAŁA NR XVIII/311/2020
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 września 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym
Lichnowy
{plik23}

UCHWAŁA NR XVIII/312/2020
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 września 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym
Zbeniny
{plik24}

UCHWAŁA NR XVIII/313/2020
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 września 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Charzykowy
{plik25}

UCHWAŁA NR XVIII/314/2020
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 września 2020 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
{plik26}

UCHWAŁA NR XVIII/315/2020
RADY GMINY W CHOJNICACH z dnia 25 września 2020 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
{plik27}

UCHWAŁA NR XVIII/316/2020
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 września 2020 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
{plik28}

UCHWAŁA NR XVIII/317/2020
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 września 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Chojnice
{plik29}

UCHWAŁA NR XVIII/318/2020
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 września 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębach ewidencyjnych Charzykowy i Nowa Cerkiew
{plik30}metryczka


Wytworzył: JD (28 września 2020)
Opublikował: Mariusz Karasiewicz (4 marca 2021, 09:59:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 57