XVII sesja Rady Gminy w Chojnicach

UCHWAŁA NR XVII/ 285/2020
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 21 lipca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Uchwała nr XVII/285/2020 (201kB) pdf

UCHWAŁA NR XVII/286/2020
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 21 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/188/2019 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2019 roku
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojnice.

UCHWAŁA NR XVII/287/2020
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 21 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr XV/266/2020 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 maja 2020 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

UCHWAŁA NR XVII/288/2020
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 21 lipca 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Silno

UCHWAŁA NR XVII/289/2020
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 21 lipca 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Nowy
Dwór

UCHWAŁA NR XVII/290/2020
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 21 lipca 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Chojnice

metryczka


Wytworzył: JD (22 lipca 2020)
Opublikował: Justyna Dziamecka (22 lipca 2020, 12:38:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 205