XVI sesja Rady Gminy w Chojnicach

Uchwała nr XVI/272/2020 Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Chojnice na rok szkolny 2020/2021
Uchwała nr XVI/272/2020 (247kB) pdf

UCHWAŁA NR XVI /273/ 2020 Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/105/2019 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Chojnice.

UCHWAŁA NR XVI/ 274/2020 Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie : zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych- gminnych

UCHWAŁA NR XVI/ 275/2020 Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie : nadania nazwy ulicy w miejscowości Swornegacie

UCHWAŁA NR XVI/276/2020 Rady Gminy w Chojnicach 
z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chojnice

UCHWAŁA NR XVI/277/2020 Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji
zadania polegającego na wyznaczaniu obszaru i granic aglomeracji

UCHWAŁA NR XVI/278/2020 Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym
Nieżychowice

UCHWAŁA NR XVI/279/2020 Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kłodawa

UCHWAŁA NR XVI/280/2020 Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w obrębie ewidencyjnym Lotyń

UCHWAŁA NR XVI/281/2020 Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

UCHWAŁA NR XVI/282/2020 Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/188/2019 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2019 roku
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojnice.

UCHWAŁA NR XVI/283/2020 Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Gminy Chojnice
w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w Nowym Dworze jako zabezpieczenia,
z tytułu udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
dotacji na rzecz tego Zakładu.

UCHWAŁA NR XVI/284/2020 Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G

XVII sesja Rady Gminy w Chojnicach 

UCHWAŁA NR XVII/ 285/2020 Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 21 lipca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

UCHWAŁA NR XVII/286/2020
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 21 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/188/2019 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2019 roku
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojnice.

UCHWAŁA NR XVII/287/2020
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 21 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr XV/266/2020 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 maja 2020 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

UCHWAŁA NR XVII/288/2020
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 21 lipca 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Silno

UCHWAŁA NR XVII/289/2020
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 21 lipca 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Nowy
Dwór

UCHWAŁA NR XVII/290/2020
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 21 lipca 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Chojnice

metryczka


Wytworzył: Justyna D. (2 lipca 2020)
Opublikował: Justyna Dziamecka (2 lipca 2020, 13:39:16)

Ostatnia zmiana: Justyna Dziamecka (22 lipca 2020, 12:36:06)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 119