IX sesja - 20.09.2019 r.


Uchwała Nr IX/148/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 września 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie oraz obciążenie prawa własności nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Pawłowo

Uchwała Nr IX/147/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 września 2019 r.
w sprawie skargi K.K. oraz P.S. na uchwałę Nr VII/109/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Małe Swornegacie, obręb geodezyjny Swornegacie, gm. Chojnice
Uchwała Nr IX/146/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 września 2019 r.
w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody ,,Bagno Stawek"

Uchwała Nr IX/145/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 września 2019 r.
w sprawie uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Charzykowy, gm. Chojnice
pobierz plik (5194kB) pdf

Uchwała Nr IX/144/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 września 2019 r.
w sprawie zmiany załącznika do Uchwały nr XXXVIII/568/10 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Radę Gminy w Chojnicach

Uchwała Nr IX/143/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 września 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212
Uchwała Nr IX/142/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 września 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Chojnickiemu na dofinansowanie zadania - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - Automatyzacja parkingu przy ul. 31 Stycznia w Chojnicach

Uchwała Nr IX/141/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 września 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/7/2018 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojnice

Uchwała Nr IX/140/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 września 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Nr IX/139/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 września 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Swornegacie

Uchwała Nr IX/138/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 września 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Pawłówko

Uchwała Nr IX/137/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 września 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Ciechocin
Uchwała Nr IX/136/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 września 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Nieżychowice

Uchwała Nr IX/135/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 września 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Chojnice

Uchwała Nr IX/134/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 września 2019 r.
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

Uchwała Nr IX/133/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 września 2019 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Powałki

Uchwała Nr IX/132/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 września 2019 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chojniczki
pobierz plik (535kB) pdf

Uchwała Nr IX/131/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 września 2019 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Charzykowy
pobierz plik (494kB) pdf

Uchwała Nr IX/130/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 września 2019 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Klawkowo
pobierz plik (388kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Sandra Kolińska (25 września 2019)
Opublikował: Sandra Kolińska (25 września 2019, 08:25:33)

Ostatnia zmiana: Sandra Kolińska (25 września 2019, 09:30:22)
Zmieniono: dodawanie uchwał

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 447