Awans zawodowy nauczycieli

Awans zawodowy nauczycieli

Nauczycielom kontraktowym, zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, którzy posiadają wymagane kwalifikacje i zdadzą egzamin przed komisją egzaminacyjną –
Rada Gminy Chojnice, jako organ prowadzący szkoły nadaje stopień
nauczyciela mianowanego w drodze decyzji administracyjnej.

Procedura wydania decyzji w sprawie nadania stopnia nauczyciela mianowanego, uzyskanego w drodze postępowania egzaminacyjnego.
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego wraz z załącznikami:
* dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe - poświadczone kopie,
* akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego z uzasadnieniem - poświadczona kopia,
2.  Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
a)  wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,
b)  dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
c)  dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
d)  uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce     zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia,
na formularzu opracowanym przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
Formularze do pobrania:
1. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego          (wzór). wniosek (31kB) word
2. Zaświadczenie dyrektora szkoły (wzór). zaświadczenie dyrektora szkoły (39kB) word

Termin i sposób załatwiania:
Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego nauczyciel zobowiązany jest złożyć
w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.
Dla nauczycieli, którzy złożą wnioski do dnia 30 czerwca przeprowadza się postępowanie egzaminacyjne do dnia 31 sierpnia danego roku. Dla nauczycieli, którzy złożoną wnioski do dnia 31 października przeprowadza się postępowanie egzaminacyjne do dnia 31 grudnia danego roku.
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach
ul. 31 Stycznia 56a
89-600 Chojnice, pok. Nr 308
Informacji udzielają:
Podinspektor Mariola Ossowska  pok. 308, tel. 523972246

Informacja o egzaminie:
O terminie egzaminu nauczyciel powiadamiany jest na 14 dni przed wyznaczonym terminem.
Przewidywany czas trwania egzaminu - 45 minut,
I część egzaminu - prezentacja, w trakcie, której nauczyciel może posłużyć się materiałami potwierdzającymi realizację omawianych osiągnięć oraz spełnienie wymagań egzaminacyjnych - do 15 minut,
II część egzaminu - pytania członków komisji, dotyczące wymagań określonych
w § 7 ust 2 rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Pozostałe informacje:
Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego wręczany jest nauczycielom uroczyście przez Wójta Gminy Chojnice.
Uroczystości wręczania aktów mianowania odbywają się odpowiednio we wrześniu lub styczniu, w zależności od miesiąca, w którym przeprowadzono postępowanie egzaminacyjne.

Zmiana wynagrodzenia nauczycieli, którzy zdali egzamin w okresie:
od 1 stycznia do 31 sierpnia danego roku nastąpi od 1 września danego roku,
od 1 września do 31 grudnia danego roku nastąpi z dniem 1 stycznia roku następnego.
Tryb odwoławczy:
Nauczycielowi przysługuje odwołanie od wydanej decyzji do Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku, przekazywane za pośrednictwem Gminnego Zespołu Oświaty w Chojnicach.
Opłata skarbowa: brak
Opłaty administracyjne: brak
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela( tekst jednolity z 2014 r. Dz.U.
z 2014 r. poz. 191 i 1198). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz.393) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 23) , z 2014 r. poz. 183.

wniosek (31kB) word
zaświadczenie dyrektora szkoły (39kB) word
rozporządzenie (127kB) word


Wytworzył: Janina Król (19 marca 2015)
Opublikował: Janina Król (19 marca 2015, 12:04:06)

Ostatnia zmiana: Mariola Ossowska (16 listopada 2016, 10:20:18)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1773

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij