Przetargi unieważnione z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

usługę pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 236040G od wiaduktów nad linią kolejową do węzła Pawłowo"

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: PR.271.12.2020
wartość: Poniżej progu 30.000 euro
termin składania ofert: 15 maja 2020  12:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu postępowania do pobrania na dole strony 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)