Przetargi unieważnione z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemów klimatyzatorów dla pomieszczeń Urzędu Gminy w Chojnicach

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.16.2019
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 27 czerwca 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu postępowania do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie odbudowy progu piętrzącego oraz budowy rynny spławnej w Chocińskim Młynie - w formule zaprojektuj i wybuduj

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.9.2019
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 9 maja 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony Informacja o unieważnieniu postępowania do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie odbudowy progu piętrzącego oraz budowy rynny spławnej w Chocińskim Młynie - w formule zaprojektuj i wybuduj

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.4.2019
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 16 kwietnia 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu postępowania do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

Modernizację byłej drogi krajowej nr 22

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.30.2018
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 22 stycznia 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu postępowania do pobrania na dole strony 

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)