Przetargi unieważnione z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)zamówienie na:

budowę ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej na odcinku od Nieżychowic do granicy Gminy Chojnice z Gminą Kamień Krajeński

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.23.2018
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 26 września 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu postępowania do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

budowę ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej na odcinku od Nieżychowic do granicy Gminy Chojnice z Gminą Kamień Krajeński

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.21.2018
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 7 września 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu postępowania do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie odbudowy progu piętrzącego oraz budowy rynny spławnej w Chocińskim Młynie - w formule zaprojektuj i wybuduj

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.19.2018
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 31 lipca 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu postępowania do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

rewitalizację centrum wsi Doręgowice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.17.2018
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 25 lipca 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu postępowania do pobrania na dole strony. 

zamówienie na:

remont 12 dróg gminnych uszkodzonych po nawałnicy

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.9.2018
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 8 maja 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu postępowania do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

dostawę i montaż zjeżdżalni rekreacyjnej wraz z instalacjami na plaży jeziora Charzykowskiego w miejscowości Charzykowy

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.8.2018
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 2 maja 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu postępowania do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

usługę pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.3.2018
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 7 marca 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu postępowania do pobrania na dole strony 

Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)