Przetargi unieważnione z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)zamówienie na:

Wymianę punktów świetlnych na LED w Szkole Podstawowej w Lichnowach w ramach termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w ramach projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko –Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – etap I

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.20.2017
wartość: Pow. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 22 listopada 2017  11:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu postępowania do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

„Przebudowa budynku biblioteki z zespołem kuchennym w Zespole Szkół w Swornegaciach – etap 1.”

zamawiający: Szkoła Podstawowa w Swornegaciach
tryb zamówienia: przetarg nieogranicznony
nr sprawy: GZO.261.2.2017
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 20 września 2017  11:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu postępowania do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

„Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nieżychowice”

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.17.2017
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 25 sierpnia 2017  11:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu postępowania do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

Usługa pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania o nazwie „Budowa budynku Ośrodka Zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu w tym parkingu i układu drogowego w bezpośrednim sąsiedztwie w miejscowości Charzykowy, gm. Chojnice”

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: Pr.271.15.2017
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 7 sierpnia 2017  11:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu postępowania do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

Modernizację budynku Świetlicy Wiejskiej w Nowym Dworze

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.14.2017
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 3 sierpnia 2017  11:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu postępowania do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

dostawę cyfrowych pracowni mobilnych dla Projektu w ramach RPOWP "Stawiamy na Edukację" z podziałem na części: Część I: Dostawa 8 cyfrowych pracowni mobilnych, Część II: Dostawa 8 cyfrowych pracowni mobilnych, dla Projektu „Stawiamy na Edukację” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Edukacja,Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.7.2017
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 5 maja 2017  11:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu postępowania do pobrania na dole strony  

Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)