Przetargi unieważnione z 2015 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

UTWARDZENIE NAWIERZCHNI CZĘŚCI UL. KASZTANOWEJ I DĘBOWEJ W CHOJNICZKACH OD KM 0+000 DO 0+670,00

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.4.2015
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 24 lipca 2015  09:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu postępowania do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

Budowę budynku remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lichnowach - etap I

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.3.2015
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 3 lipca 2015  09:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu postępowania do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu dla zadania p.n. „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI CHOJNICE – Kontrakt K.2 „PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W SOŁECTWIE CHARZYKOWY” - ROZSZERZENIE PROJEKTU

zamawiający: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony sektorowy
nr sprawy: PNS 03/2015
wartość: Poniżej kwoty 414.000 Euro
termin składania ofert: 17 czerwca 2015  12:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z zapisem w §2 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w spółce Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Komisja Przetargowa podjęła decyzję o unieważnieniu przedmiotowego postępowania przetargowego bez podania przyczyny. 

zamówienie na:

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie sołectwa Charzykowy, gm. Chojnice. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Funka – Bachorze, gm. Chojnice”.

zamawiający: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony sektorowy
nr sprawy: PNS 01/2015
wartość: Poniżej kwoty 5.186.000,00 Euro
termin składania ofert: 16 marca 2015  10:00
przyczyna unieważnienia: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zawiadamia, że na podstawie Rozdziału 1, §2. Regulaminu udzielania zamówień sektorowych unieważnia przedmiotowe postępowanie.  

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)