Przetargi unieważnione z 2014 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie sołectwa Charzykowy, gm. Chojnice. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Funka – Bachorze, gm. Chojnice”.

zamawiający: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony sektorowy
nr sprawy: PNS 07/2014
wartość: Poniżej kwoty 5.186.000,00 Euro
termin składania ofert: 10 grudnia 2014  10:00
przyczyna unieważnienia: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zawiadamia, że na podstawie Rozdziału 1, §2. Regulaminu udzielania zamówień sektorowych unieważnia przedmiotowe postępowanie. 

zamówienie na:

Pełnienie obowiązków inżyniera kontraktu dla zadania pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie sołectwa Charzykowy, gm. Chojnice.

zamawiający: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony sektorowy
nr sprawy: PNS 03/2014
wartość: Poniżej kwoty 414.000 Euro
termin składania ofert: 9 czerwca 2014  11:00
przyczyna unieważnienia: Informujemy, że Komisja Przetargowa analizując złożone oferty stwierdziła, że żadna ze złożonych ofert nie spełnia warunków określonych w postępowaniu przetargowym. 

zamówienie na:

Pełnienie obowiązków inżyniera kontraktu dla zadania pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie sołectwa Charzykowy, gm. Chojnice.

zamawiający: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony sektorowy
nr sprawy: PNS 02/2014
wartość: Poniżej kwoty 414.000 Euro
termin składania ofert: 30 maja 2014  11:00
przyczyna unieważnienia: Informujemy, że w związku z nieprzewidzianym przedłużaniem się terminu opublikowania ogłoszenia o prowadzonym postępowaniu przetargowym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Komisja Przetargowa podjęła decyzje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania przetargowego. 

zamówienie na:

Pełnienie obowiązków inżyniera kontraktu dla zadania pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie sołectwa Charzykowy, gm. Chojnice.

zamawiający: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony sektorowy
nr sprawy: PNS 01/2014
wartość: Poniżej kwoty 414.000 Euro
termin składania ofert: 9 maja 2014  13:00
przyczyna unieważnienia: Informujemy, że zgodnie z zapisem w §2 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w spółce Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. unieważniamy postępowanie przetargowego bez podania przyczyny.  

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)