Przetargi unieważnione z 2013 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)zamówienie na:

Przebudowa ul. Sportowej - Etap 2 w miejscowości Silno gm. Chojnice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: BM.341.2.2013
wartość: poniżej progów UE
termin składania ofert: 3 września 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: Niniejszym uprzejmie informuję że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. Nr 90 z 09.08.2013.) przedmiotowe postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty określonej w w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zostało unieważnione ponieważ jedyna złożona oferta („Usługi Komunalno Transportowe „Amar” Mariusz Rudnik, ul. Zaciszna 2, Lichnowy na kwotę 70 313,64 zł brutto) niepodlegająca odrzuceniu była wyższa od kwoty, którą zamawiający miał zabezpieczoną na realizację zamówienia. 

zamówienie na:

Udzielenie Gminie Chojnice kredytu długoterminowego do wysokości 5 000 000,00 PLN

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.16.2013
wartość: Pow. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 9 sierpnia 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu postępowania do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU DLA POTRZEB URZĘDU GMINY W CHOJNICACH

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.17.2013
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 10 lipca 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu postępowania do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU DLA POTRZEB URZĘDU GMINY W CHOJNICACH

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.14.2013
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 27 czerwca 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU DLA POTRZEB URZĘDU GMINY W CHOJNICACH.

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.13.2013
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 12 czerwca 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu postępowania do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: BPR.271.8.2013
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 2 kwietnia 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu postępowania do pobrania na dole strony 

Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)