Przetargi unieważnione z 2012 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Rekultywacja 3 stawów w miejscowości Cołdanki, w obrębie Nowy Dwór, gmina Chojnice na terenie działek nr 3/3 oraz 22/5 wraz z zabezpieczeniem i oznakowaniem 5 pomników przyrody w parku wiejskim

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: BPR.271.7.2012
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 4 maja 2012  10:00
przyczyna unieważnienia: INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W imieniu Gminy Chojnice informuję, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Rekultywacja 3 stawów w miejscowości Cołdanki, w obrębie Nowy Dwór, gmina Chojnice na terenie działek nr 3/3 oraz 22/5 wraz z zabezpieczeniem i oznakowaniem 5 pomników przyrody w parku wiejskim” prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione z powodu nie złożenia żadnej oferty.  

zamówienie na:

dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Gminy w Chojnicach

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: BPR.271.6.2012
wartość: Pon. prog. okr. w przep. wyd. na podst. art.11 ust.8 PZP
termin składania ofert: 13 kwietnia 2012  10:00
przyczyna unieważnienia: INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W imieniu Gminy Chojnice informuję, iż na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) postępowanie na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Gminy w Chojnicach prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione z powodu nie złożenia żadnej oferty. 

zamówienie na:

dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Gminy w Chojnicach

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: BPR.271.4.2012
wartość: Pon. prog. okr. w przep. wyd. na podst. art.11 ust.8 PZP
termin składania ofert: 4 kwietnia 2012  10:00
przyczyna unieważnienia: BPR.271.4.3.2012 Chojnice, dn. 04.04.2012 r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Gminy w Chojnicach ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 27.03.2012 r. pod numerem 69927-2012. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W imieniu Gminy Chojnice informuję, iż na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) postępowanie na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Gminy w Chojnicach prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione z powodu nie złożenia żadnej oferty. 

zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na usługę budowy strony internetowej Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice zgodnie ze specyfikacją w załączniku.

zamawiający: Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 1/2012
wartość: Najniższa oferta
termin składania ofert: 15 lutego 2012  12:00
przyczyna unieważnienia: Ze względu na konieczność doprecyzowania opisu zamówienia unieważniamy postępowanie. 

zamówienie na:

Dostawę sprzętu komputerowego oraz specjalistycznego oprogramowania do 9 szkół podstawowych w gminie Chojnice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: BPR.271.23.2011
wartość: Pon. prog. okr. w przp. wyd. na podst. art.11 ust.8 PZP
termin składania ofert: 9 stycznia 2012  10:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu postępowania do pobrania na dole strony 

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)