Przetargi unieważnione z 2009 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa infrastruktury sanitarnej w południowej i wschodniej części aglomeracji Chojnic.

zamawiający: Gmina Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej 5.150.000 Euro
termin składania ofert: 20 kwietnia 2009  12:00
przyczyna unieważnienia: Gmina Chojnice działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie obowiązków inżyniera kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa infrastruktury sanitarnej w południowej i wschodniej części aglomeracji Chojnice” z powodu braku ofert.  

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)