Przetargi unieważnione z 2008 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zespołu prądotwórczego ZAE6CT107/3/1 firmy Andoria Mot Sp. z o.o. o mocy 68kW rok budowy 2004

zamawiający: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chojnicach
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony (licytacja)
nr sprawy: .
wartość: cena wywoławcza 45.000,00 zł (netto)
termin składania ofert: 19 grudnia 2008  11:00
przyczyna unieważnienia: Brak ofert kupna 

zamówienie na:

dostawa samochodu strażackiego dla Gminy Chojnice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwoty okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 31 marca 2008  10:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę samochodu strażackiego dla Gminy Chojnice” z powodu nie złożenia żadnej oferty.  

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)