Przetargi unieważnione z 2005 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Budowa drogi dojazdowej na dz. 375 w miejscowości Chojniczki

zamawiający: Wójt Gminy Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60 000 EURO
termin składania ofert: 7 października 2005
przyczyna unieważnienia: Stosownie do art.93 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.nr 19, poz. 177 z 2004r. z późn. zm.) uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (o wartości do 60 000 €) na wykonanie drogi dojazdowej na terenie dz.375 w miejscowości Chojniczki zostało unieważnione z powodu przewyższenia przez najkorzystniejszą ofertę kwoty, jaką zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

USŁUGI TRANSPORTOWE NA POTRZEBY SOŁECTW GMINY CHOJNICE

zamawiający: Wójt Gminy Chojnice
tryb zamówienia: II PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: do 60 000 EURO
termin składania ofert: 7 kwietnia 2005
przyczyna unieważnienia: przetarg unieważniono, gdyz nie wpłynęła żadna oferta 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)