Przetargi rozstrzygnięte z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 24) starsze przetargi »zamówienie na:

świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy w Chojnicach

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: PR.271.28.2019
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 20 grudnia 2019  11:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

dostawę wraz z montażem i uruchomieniem systemów klimatyzatorów dla pomieszczeń Urzędu Gminy w Chojnicach

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.27.2019
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 11 grudnia 2019  12:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

budowę ciągu pieszo-jezdnego i pieszego wraz z oświetleniem w miejscowości Charzykowy

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.26.2019
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 26 listopada 2019  12:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

budowę ścieżki rowerowej wraz ze zjazdami na odcinku od ul. Pawłowskiej do ul. Parkowej w miejscowości Lichnowy

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.22.2019
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 8 listopada 2019  12:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

budowę dróg gminnych ul. Dębowej, Sosnowej i Kasztanowej w Chojniczkach – etap II

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.25.2019
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 7 listopada 2019  12:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

budowę i przebudowę 3 dróg na terenie gminy Chojnice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.24.2019
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 31 października 2019  12:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ogorzelińskiej na odcinku Lichnowy – Lichnowy Wybudowanie

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.23.2019
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 29 października 2019  12:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

budowę drogi dojazdowej w miejscowości Sternowo

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.21.2019
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 19 września 2019  12:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie odbudowy progu piętrzącego oraz budowy rynny spławnej w Chocińskim Młynie - w formule zaprojektuj i wybuduj

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.20.2019
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 20 sierpnia 2019  12:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

budowę I i II etapu ul. Dworcowej w Krojantach

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.19.2019
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 30 lipca 2019  12:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

udzielenie Gminie Chojnice kredytu długoterminowego do wysokości 5.800.000,00 zł

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.18.2019
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 19 lipca 2019  12:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

dostawę dwóch fabrycznie nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Swornegaciach oraz Ogorzelinach

zamawiający: Gmina Chojnice w imieniu OSP W Swornegaciach i OSP w Ogorzelinach
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.17.2019
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 12 lipca 2019  12:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

budowę 0,346 km drogi gminnej nr 239017G Racławki - Objezierze

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.15.2019
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 2 lipca 2019  12:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

budowę 0,999 km drogi gminnej nr 239017G Racławki - Objezierze

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.14.2019
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 28 czerwca 2019  12:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

Przebudowa budynku szkoły podstawowej w Silnie wraz z programem prac konserwatorskich oraz infrastrukturą towarzyszącą - ETAP II i III

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.13.2019
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 24 czerwca 2019  12:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Chojnice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.12.2019
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 6 czerwca 2019  12:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

budowę ul. Sadowej w Lichnowach

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.11.2019
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 28 maja 2019  12:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

usługę pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem instalacji paneli fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych z terenu Gminy Chojnice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: PR.271.10.2019
wartość: Poniżej 30.000 €
termin składania ofert: 7 maja 2019  13:00
wynik postępowania: do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

Wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych z terenu Gminy Chojnice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.1.2019
wartość: Pow. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 26 kwietnia 2019  12:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert do pobrania poniżej 

zamówienie na:

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Chojnice oraz podległych jednostek

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.8.2019
wartość: pon. prog. okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust 8 PZP
termin składania ofert: 17 kwietnia 2019  12:00
wynik postępowania: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 24) starsze przetargi »