Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 29) starsze przetargi »zamówienie na:

Sukcesywne dostawy opału do kotłowni szkolnych na terenie gminy Chojnice z podziałem na 2 części: Część 1 – Dostawa pelletu do kotłowni szkolnych w miejscowościach Silno i Swornegacie. Część 2 – Dostawa węgla kamiennego energetycznego typ 32.1 do kotłowni szkolnych w miejscowościach Kłodawa, Ogorzeliny, Nowa Cerkiew i Nieżychowice oraz miału typ 31.2 do kotłowni szkolnych w miejscowościach Lichnowy i Sławęcin.

zamawiający: Gminny Zespół Oświaty
tryb zamówienia: Przetarg nieogranicznony
nr sprawy: GZO.261.4.2018
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 19 listopada 2018  12:30
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy mięsa i wędlin do stołówek szkolnych na terenie Gminy Chojnice z podziałem na 2 części: cz. 1 - Dostawa mięsa i wędlin do stołówki szkolnej w miejscowości Swornegacie. Cz. 2 - Dostawa mięsa i wędlin do stołówek szkolnych w miejscowościach: Nowa Cerkiew, Pawłowo, Charzykowy, Ogorzeliny, Lichnowy, Ostrowite oraz NIeżychowice.

zamawiający: Gminny Zespół Oświaty
tryb zamówienia: Przetarg nieogranicznony
nr sprawy: GZO.261.3.2018
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 19 listopada 2018  12:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Dostawa laptopów dla szkół w ramach projektu pn.: „Stawiamy na Edukację” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Podziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej. Numer umowy o dofinansowanie: RPPM.03.02.01-22-0032/15-00 z podziałem na części: Część I: Dostawa laptopów dla szkół – 11 szt. Część II: Dostawa laptopów dla szkół – 11 szt.

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.29.2018
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 18 października 2018  11:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu drugiej części postępowania do pobrania na dole strony. 

zamówienie na:

budowę zjeżdżalni rekreacyjnej dwutorowej z wannami hamownymi oraz instalacjami na plaży jeziora Charzykowskiego w miejscowości Charzykowy

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.28.2018
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 17 października 2018  11:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

budowę ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej na odcinku od Nieżychowic do granicy Gminy Chojnice z Gminą Kamień Krajeński

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.27.2018
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 16 października 2018  11:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

przebudowę-remont 0,230 km drogi dojazdowej w miejscowości Chojnaty

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.26.2018
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 9 października 2018  11:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony. 

zamówienie na:

budowę drogi dojazdowej – wewnętrznej w miejscowości Gockowice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.24.2018
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 5 października 2018  11:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

budowę publicznej drogi gminnej nr 239018 G Cołdanki – Nieżychowice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.22.2018
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 25 września 2018  11:00
wynik postępowania: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

rewitalizację centrum wsi Doręgowice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.20.2018
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 31 sierpnia 2018  11:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

Budowę ul. Willowej w miejscowości Nowa Cerkiew

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.19.2018
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 20 sierpnia 2018  11:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

Dostawa pracowni językowych w ramach projektu pn.: „Stawiamy na Edukację” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Podziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej. Numer umowy: RPPM.03.02.01-22-0032/15-00

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg niograniczony
nr sprawy: PR.271.17.2018
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 31 lipca 2018  11:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

przebudowę ul. Dworcowej w Sławęcinie

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.18.2018
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 27 lipca 2018  11:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

Organizacja półkolonii – edukacyjne programy wakacyjne“. realizowane w ramach projektu pn.: ”Stawiamy na Edukację” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Podziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej.

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetrag nieograniczony
nr sprawy: PR.271.16.2018
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 10 lipca 2018  11:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

Przebudowa budynku szkoły podstawowej w Silnie wraz z programem prac konserwatorskich oraz infrastrukturą towarzyszącą - ETAP I, CZĘŚĆ 1

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.15.2018
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 4 lipca 2018  11:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony  

zamówienie na:

modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Jeziorki – Sternowo oraz budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Racławki – Objezierze

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.14.2018
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 3 lipca 2018  11:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

budowę boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej w Swornegaciach

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.12.2018
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 8 czerwca 2018  11:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

Gmina Chojnice: Gmina Chojnice. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018r. do 30.06.2019r.

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.13.2018
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 29 maja 2018  11:00
wynik postępowania: do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

remont 12 dróg gminnych uszkodzonych po nawałnicy

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.11.2018
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 28 maja 2018  11:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

rewaloryzację parku wiejskiego w miejscowości Lotyń

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.10.2018
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 23 maja 2018  11:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 29) starsze przetargi »