Przetargi rozstrzygnięte z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 19 (z 19)zamówienie na:

świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy w Chojnicach

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: PR.271.21.2017
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 28 grudnia 2017  11:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach: Sukcesywne dostawy opału do kotłowni szkolnych na terenie gminy Chojnice z podziałem na 2 części: Część 1 – Dostawa pelletu do kotłowni szkolnych w miejscowościach Silno i Swornegacie. Część 2 – Dostawa węgla kamiennego energetycznego typ 32.1 do kotłowni szkolnych w miejscowościach Kłodawa, Pawłowo, Ogorzeliny, Nowa Cerkiew i Nieżychowice oraz miału typ 31.2 do kotłowni szkolnych w miejscowościach Lichnowy i Sławęcin.

zamawiający: Gminny Zespół Oświaty
tryb zamówienia: Przetarg nieogranicznony
nr sprawy: GZO.261.4.2017
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 16 listopada 2017  12:30
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach: Sukcesywne dostawy mięsa i wędlin do stołówek szkolnych na terenie gminy Chojnice z podziałem na 2 części: Część 1 - Dostawa mięsa i wędlin do stołówki szkolnej w miejscowości Swornegacie. Część 2 - Dostawa mięsa i wędlin do stołówek szkolnych w miejscowościach: Nowa Cerkiew, Pawłowo, Charzykowy, Ogorzeliny, Lichnowy, Ostrowite oraz Nieżychowice.

zamawiający: Gminny Zespół Oświaty
tryb zamówienia: Przetarg nieogranicznony
nr sprawy: GZO.261.3.2017
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 16 listopada 2017  12:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

„Przebudowę – remont ul. Podmiejskiej w miejscowości Lipienice oraz drogi gminnej Jeziorki – Sternowo”

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.19.2017
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 12 października 2017  11:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla cz. 2 i zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla cz. 1 do pobrania na dole strony  

zamówienie na:

„Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nieżychowice”

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.18.2017
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 12 września 2017  11:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

Modernizację budynku Świetlicy Wiejskiej w Nowym Dworze

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.16.2017
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 23 sierpnia 2017  11:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

dostawę cyfrowych pracowni mobilnych dla Projektu w ramach RPOWP "Stawiamy na Edukację" z podziałem na części: Część I: Dostawa 8 cyfrowych pracowni mobilnych, Część II: Dostawa 8 cyfrowych pracowni mobilnych, dla Projektu „Stawiamy na Edukację” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Edukacja,Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.12.2017
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 26 czerwca 2017  12:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony  

zamówienie na:

Budowa budynku Ośrodka Zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu w tym parkingu i układu drogowego w bezpośrednim sąsiedztwie w miejscowości Charzykowy, gm. Chojnice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.10.2017
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 26 czerwca 2017  11:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony  

zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane z podziałem na części: Część I: Przebudowa 0,330 km ul. Dębowej w Klawkowie Część II: Przebudowa 0,693 km ul. Okrężnej i Krótkiej w Klawkowie

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.11.2017
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 26 czerwca 2017  11:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

usługę pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania o nazwie „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym”

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.13.2017
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 23 czerwca 2017  11:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert do pobrania na dole strony  

zamówienie na:

Prace remontowe w placówkach Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach

zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GOK.251.01.2017.SAK
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 22 czerwca 2017  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

termomodernizację budynków użyteczności publicznej w ramach projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko–Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – etap I

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.8.2017
wartość: Pow. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 12 czerwca 2017  11:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

udzielenie Gminie Chojnice kredytu długoterminowego do wysokości 8.000.000 zł

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.6.2017
wartość: Pow. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 2 czerwca 2017  11:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

odbieranie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Chojnice odpadów komunalnych i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze w latach 2018 – 2020

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.5.2017
wartość: Pow. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 23 maja 2017  11:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

Usługę usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojnice – edycja 2017

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.9.2017
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 18 maja 2017  11:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

Dostawa i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznych w ramach programu pn.: „Siłownie pod chmurką w Gminie Chojnice”

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetrag nieograniczony
nr sprawy: PR.271.4.2017
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 10 kwietnia 2017  11:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony  

zamówienie na:

budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2645G na odcinku Lichnowy - Sławęcin

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.2.2017
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 31 marca 2017  11:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn.: „Budowa dróg osiedlowych na osiedlu mieszkaniowym wraz z siecią kanalizacji deszczowej w Chojniczkach, gm. Chojnice – Etap I”

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.3.2017
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 31 marca 2017  11:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

budowę dróg osiedlowych na osiedlu mieszkaniowym wraz z siecią kanalizacji deszczowej w Chojniczkach, gm. Chojnice – Etap I

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.1.2017
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 8 lutego 2017  11:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

Przetargi o pozycjach 1 - 19 (z 19)