Przetargi rozstrzygnięte z 2013 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 40) starsze przetargi »zamówienie na:

Dostawę paliw płynnych dla Gminy Chojnice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.29.2013
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 30 grudnia 2013  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

Dostawa 500 pojemników na popiół

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.28.2013
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 23 grudnia 2013  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy w Chojnicach

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.27.2013
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 19 grudnia 2013  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony. 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy oleju napędowego

zamawiający: Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach
tryb zamówienia: nieograniczony
nr sprawy: GZO.261.8.2013
wartość: poniżej progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 pzp.
termin składania ofert: 18 grudnia 2013  11:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 złożoną przez Firmę: Stacja Paliw Marian Odejewski, Nieżychowice, 89-620 Chojnice. Wykonawca zaoferował cenę ofertową w wysokości 103.402,00 zł. Jest to oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych. 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy mięsa i wędlin do stołówek szkolnych gm. Chojnice

zamawiający: Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach
tryb zamówienia: nieograniczony
nr sprawy: GZO.261.7.2013
wartość: poniżej progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 pzp.
termin składania ofert: 16 grudnia 2013  11:00
wynik postępowania: za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez firmę "DUKAT" Sp. j. Kałużny i Wspólnicy, ul. Waryńskiego 65, 86-300 Grudziądz. Wykonawca zaoferował cenę ofertową w wysokości 126.890,40 zł. brutto. Jest to oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych. 

zamówienie na:

Przygotowywanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji odmownych dla terenu gminy Chojnice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.26.2013
wartość: Poniżej progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 6 grudnia 2013  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony. 

zamówienie na:

Dostawa 2.500 pojemników na popiół

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.25.2013
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 2 grudnia 2013  09:00
wynik postępowania: Do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Chojnice w okresie zimowym 2013 – 2014

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.24.2013
wartość: Poniżej progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 15 listopada 2013  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania poniżej ogłoszenia. 

zamówienie na:

Przebudowę 0,513 km dróg w Chojniczkach na ul. Świerkowej i Dębowej

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: BM.341.5.2013
wartość: poniżej progów UE
termin składania ofert: 25 października 2013  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony  

zamówienie na:

UDZIELENIE GMINIE CHOJNICE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DO WYSOKOŚCI 5.000.000,00 ZŁ

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.21.2013
wartość: Pow. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 18 października 2013  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

Budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem ulicznym przy ul. Żwirowej w miejscowości Charzykowy

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.23.2013
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 15 października 2013  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

Usługę przeprowadzenia warsztatów aktywnego poszukiwania pracy.

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GOPS-CH.251.1.14.2013
wartość: poniżej kwot określ. w przepisach wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 2 października 2013  09:00
wynik postępowania: Na podstawie artykułu 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. ) niniejszym informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę przeprowadzenia warsztatów aktywnego poszukiwania pracy wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę: Firma Doradczo-Usługowa CONSULTING Julita Orłowska-Szczepańska ul. Piłsudskiego 30a/206 89-620 Chojnice Oferta w/W Wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, tj. kryteriów: „ceny” (80%) oraz „kwalifikacje doradcy zawodowego” (20%), oferta uzyskała 100 punktów (cena 3.312,00 zł brutto). Pozostałe złożone oferty: Oferta nr 1 – złożona przez Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Szkoła Biznesu w Chojnicach ul. Lichnowska 5 89-620 Chojnice – oferta odrzucona. 

zamówienie na:

Przebudowa ul. Sportowej w miejscowości Silno - etap II

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.22.2.2013
wartość: poniżej progów UE
termin składania ofert: 24 września 2013  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

Wykonanie prac remontowych w Świetlicy Wiejskiej w Lotyniu oraz w Świetlicy Wiejskiej w Angowicach

zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GOK.251.03.2013.SAK
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 20 września 2013  10:00
wynik postępowania: informacja o wyniku postępowania do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Nowe Ostrowite ( przebudowa 0,205 km drogi gminnej w m. Nowe Ostrowite na dz. o nr geod. 342/1 obr. geod. Ostrowite, gm. Chojnice)

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: BM.341.3.2013
wartość: poniżej progów UE
termin składania ofert: 6 września 2013  10:00
wynik postępowania: {w} 

zamówienie na:

DOSTAWĘ WĘGLA DLA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CHOJNICACH

zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GOK.251.02.2013.SAK
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 26 lipca 2013  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyniku postępowania do pobrania na dole strony. 

zamówienie na:

Budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2645 od granicy gminy Chojnice do miejscowości Lichnowy

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.15.2013
wartość: Poniżej progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 26 lipca 2013  08:45
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami w ramach zadania „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2645G od granicy gminy Chojnice do miejscowości Lichnowy"

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.17.2013
wartość: Poniżej progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 26 lipca 2013  08:45
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU DLA POTRZEB URZĘDU GMINY W CHOJNICACH

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.18.2013
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 24 lipca 2013  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

Usługę przeprowadzenia szkolenia z zakresu budowania poczucia własnej wartości, radzenia sobie ze stresem, uczenia umiejętności stawiania i osiągania celów i innych umiejętności społecznych

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społęcznej w Chojnicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GOPS-CH.251.1.11.2013
wartość: poniżej kwot określ. w przepisach wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 4 lipca 2013  09:00
wynik postępowania: Na podstawie artykułu 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę przeprowadzenia szkolenia z zakresu budowania poczucia własnej wartości, radzenia sobie ze stresem, uczenia umiejętności stawiania i osiągania celów i innych umiejętności społecznych wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 13 złożoną przez Wykonawcę: Praktyka Psychologiczna mgr Aldona Jurkowska-Groth Powałki, ul. Sielska 7 89-620 Chojnice Oferta w/W Wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, tj. kryterium „ceny”, oferta uzyskała 100 punktów (cena – 3.291,84 zł brutto). Pozostałe złożone oferty: Oferta nr 1 złożona przez ARTED – Sztuka Edukacji Robert Olender, ul. Sosnowa 3, 86-011 Tryszczyn – 69,48 pkt; Oferta nr 2 złożona przez SZKOLENIA i TERAPIA Anna Gromińska, ul. Żwirki i Wigury 72/1, 87-100 Toruń – 38,28 pkt; Oferta nr 3 złożona przez Prywatne Centrum Języków Obcych ATB, ul. Rynek 3, 64-800 Chodzież – 45,98 pkt; Oferta nr 4 złożona przez Agencja Doradztwa Personalnego „HUMANUS” Aneta Matyjaszek, ul. Kotarbińskiego 7/13, 76-200 Słupsk – 41,02 pkt; Oferta nr 5 złożona przez PSYCHOTERAPIA mgr Beata Śmielowska, ul. Świętej Agaty 9, 84-123 Połchowo – 67,46 pkt; Oferta nr 6 złożona przez Pracownia Rozwoju Osobistego Katarzyna Juszczak ul. Lecha 1C, 62-200 Gniezno – oferta odrzucona; Oferta nr 7 złożona przez Polska Akademia Oświaty Daniel Józefowicz, ul. Legionów Polskich 62/16, 96-300 Żyrardów – 32,92 pkt; Oferta nr 8 złożona przez O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński, ul. Sobieskiego 217, 84-200 Wejherowo – oferta odrzucona; Oferta nr 9 złożona przez „Studio Rozwojowe” Olga Matecka, ul. Szpitalna 52, 32-500 Chrzanów – oferta odrzucona; Oferta nr 10 złożona przez Grupa MPD Sp. z o.o., ul. Bernardyńska 11, 35-069 Rzeszów – 41,15 pkt; Oferta nr 11 złożona przez Centrum Doradztwa i Edukacji Sylwia Obara, ul. Targowa 16a/75, 25-520 Kielce – oferta odrzucona; Oferta nr 12 złożona przez Firma KiWi Katarzyna Wirkus, Rzepnica, ul. Łokietka 6, 77-100 Bytów – oferta odrzucona; Oferta nr 14 złożona przez CONSULTING Firma Doradczo-Szkoleniowa Julita Orłowska-Szczepańska, ul. Piłsudskiego 30a/206, 89-620 Chojnice – 60,07 pkt. 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 40) starsze przetargi »