Przetargi rozstrzygnięte z 2012 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 45) starsze przetargi »zamówienie na:

OPRACOWANIE PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA TERENIE GMINY CHOJNICE

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: BPR.271.26.2012
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 19 grudnia 2012  11:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

Dostawę paliw płynnych dla Gminy Chojnice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: BPR.271.25.2012
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 13 grudnia 2012  10:00
wynik postępowania: Informacja do pobrania poniżej ogłoszenia 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy oleju opałowego

zamawiający: Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GZO.261.5.2012
wartość: poniżej kwoty okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust 8
termin składania ofert: 11 grudnia 2012  11:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 - 4 i ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że w prowadzonym przez Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Sukcesywne dostawy oleju opałowego”, wybrana została oferta Nr 1 firmy : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CePeN” Spółka z o.o. ul. Szczecińska 113 76-200 Słupsk Całkowita wartość brutto przedmiotu zamówienia wynosi 166.950 zł. słownie: stosześćdziesiątsześćtysięcydziewięćsetpięćdziesiątzłotych 00/100 W/w oferta wpłynęła w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, spełniła wymogi SIWZ, będąc jednocześnie najtańszą, przy założonym kryterium oceny ofert Cena = 100% ; ocena – 100 pkt.  

zamówienie na:

Przygotowywanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji odmownych dla terenu gminy Chojnice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: BPR.271.24.2012
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 7 grudnia 2012  12:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

Usługę przeprowadzenia kursu języka angielskiego organizowaną w ramach projektu „Moja przyszłość – aktywność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GOPS-CH.251.2.13.2012
wartość: poniżej kwot określ. w przepisach wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 6 grudnia 2012  09:00
wynik postępowania: Na podstawie artykułu 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach, mającym siedzibę w Chojnicach, przy ul. 31 Stycznia 56a, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę przeprowadzenia kursu języka angielskiego w ramach projektu „Moja przyszłość - aktywność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 4 złożoną przez Wykonawcę: English Unlimited Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 73 81-844 Sopot Oferta w/W Wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, tj. kryterium „ceny”, oferta uzyskała 100 punktów (cena – 5.640,00 zł brutto). Pozostałe oferty złożone w postępowaniu: Numer oferty Wykonawca Liczba punktów (kryterium cena 100%) Oferta nr 1 EDUK@TOR Kursy i szkolenia Pl. Niepodległości 5 86-300 Grudziądz 61,84 pkt Oferta nr 2 B.O.S.S. – Języki obce Tłumaczenia Wojciech Urowski ul. Wąska 36 89-606 Charzykowy 60,65 pkt Oferta nr 3 CONSULTING Firma Doradczo – Szkoleniowa Julita Orłowska – Szczepańska ul. Piłsudskiego 30a/206 89-620 Chojnice 79,66 pkt Oferta nr 5 IQ – Centrum Edukacyjne Robert Augustyn ul. Kościuszki 30 89-600 Chojnice 72,70 pkt Oferta nr 6 Szkoła Języka Angielskiego EUREKA Tomasz Lipiński ul. Kościerska 3c/13 89-604 Chojnice 79,80 pkt Oferta nr 7 F.H.U. EURO – GLOSSA Centrum Języków Obcych ul. Młodzieżowa 35 89-604 Chojnice Wykonawca wykluczony Oferta odrzucona  

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy mięsa i wędlin do stołówek szkolnych gm. Chojnice.

zamawiający: Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GZO.261.4.2012
wartość: poniżej kwoty okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 5 grudnia 2012  11:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że w wyniku przetargu nieograniczonego na „Sukcesywne dostawy mięsa i wędlin do stołówek szkolnych funkcjonujących na terenie gm. Chojnice” wybrano ofertę Nr 3 z najniższą ceną brutto Dostawcy: ROL – INWEST- EKO Sp. z o.o., ul. Parkowa 1, 86-100 Świecie, Oddział Chojnice, ul. Składowa 1, 89-620 Chojnice, która wpłynęła w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, przy założonym kryterium oceny ofert Cena =100%, ocena= 100 pkt. Cena oferty wynosi 143.230,50 zł. brutto, słownie: sto czterdzieści trzy tysiące dwieście trzydzieści 50/100.  

zamówienie na:

Chojnice: Usługi geodezyjne dla Gminy Chojnice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: BPR.271.23.2012
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 3 grudnia 2012  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

sukcesywne dostawy oleju napędowego

zamawiający: Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GZO.261.3.2012
wartość: poniżej kwoty okr. w przepisach na podst. art 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 28 listopada 2012  11:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że w wyniku przetargu nieograniczonego na Sukcesywne dostawy oleju napędowego wybrano oferte Nr 1 Dostawcy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. , ul. Angowicka 53, 89-600 Chojnice, która wpłynęła w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i zaproponowała najniższą cenę brutto, przy założonym kryterium oceny ofert Cena =100%, ocena= 100 pkt. Cena oferty wynosi 113.141,60 zł. brutto 

zamówienie na:

Usługa przeprowadzenia warsztatów aktywnego poszukiwania pracy w ramach projektu „Moja przyszłość – aktywność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GOPS-CH.251.2.12.2012
wartość: pon. kwot określ. w przepisach wyd. na podst. art.11 ust.8 PZP
termin składania ofert: 16 listopada 2012  09:00
wynik postępowania: Na podstawie artykułu 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę przeprowadzenia warsztatów aktywnego poszukiwania pracy wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 5 złożoną przez Wykonawcę: CONSULTING Firma Doradczo – Szkoleniowa Julita Orłowska Szczepańska ul. Piłsudskiego 30a/206 89-620 Chojnice Oferta w/W Wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, tj. kryterium „ceny”, oferta uzyskała 100 punktów (cena – 4.334,50 zł brutto). Pozostałe złożone oferty: Oferta nr 1 złożona przez Wielkopolską Akademię Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań – uzyskała 51,53 pkt; Oferta nr 2 złożona przez Open’er Ośrodek Szkoleń i Psychoterapii, ul. Pogodna 8, 58-306 Wałbrzych – oferta odrzucona; Oferta nr 3 złożona przez Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Szkoła Biznesu w Chojnicach, ul. Lichnowska 5, 89-620 Chojnice – uzyskała 86,46 pkt; Oferta nr 4 złożona przez CENTER CONSULTING Piotr Piaseczny, ul. Piłsudskiego 11/17 lok.700, 10-575 Olsztyn – uzyskała 58,58 pkt;  

zamówienie na:

usługi przeprowadzenia kursu Podstawy obsługi komputera i korzystania z Internetu oraz kursu obsługi kasy fiskalnej w ramach projektu Moja przyszłość - aktywność współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GOPS-CH.251.2.11.2012
wartość: poniżej kwot określ. w przepisach wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 7 listopada 2012  09:00
wynik postępowania: Na podstawie artykułu 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach, mającym siedzibę w Chojnicach, przy ul. 31 Stycznia 56a, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę przeprowadzenia kursu „Podstawy obsługi komputera i korzystania z Internetu” oraz kursu obsługi kasy fiskalnej w ramach projektu „Moja przyszłość - aktywność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W części I zamówienia: przeprowadzenie kursu „Podstawy obsługi komputera i korzystania z Internetu” dla pierwszej grupy osób wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 4 złożoną przez Wykonawcę: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Świętopełka 3 89-600 Chojnice Oferta w/W Wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, tj. kryterium „ceny”, oferta uzyskała 100 punktów (cena – 4.353,00 zł brutto). Pozostałe oferty złożone w części pierwszej zamówienia: Numer oferty Wykonawca Liczba punktów (kryterium cena 100%) Oferta nr 1 Firma Usługowo- Szkoleniowa VERUS ul. Mireckiego 29/65 42-203 Częstochowa Wykonawca wykluczony Oferta odrzucona Oferta nr 2 Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Szkoła Biznesu w Chojnicach, ul. Lichnowska 5 89-620 Chojnice 81,45 pkt Oferta nr 3 P.U.H. ELIM Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, ul. Małcużyńskiego 11 86-105 Świecie 56,90 pkt Oferta nr 5 BLUE HOUSE s.c. Justyna Szymańska-Blackler, Sławomir Krakowski Pl. Wolności 6, 78-400 Szczecinek Wykonawca wykluczony Oferta odrzucona W części II zamówienia: przeprowadzenie kursu „Podstawy obsługi komputera i korzystania z Internetu” dla drugiej grupy osób wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 4 złożoną przez Wykonawcę: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Świętopełka 3 89-600 Chojnice Oferta w/W Wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, tj. kryterium „ceny”, oferta uzyskała 100 punktów (cena – 4.243,00 zł brutto). Pozostałe oferty złożone w części drugiej zamówienia: Numer oferty Wykonawca Liczba punktów (kryterium cena 100%) Oferta nr 1 Firma Usługowo- Szkoleniowa VERUS ul. Mireckiego 29/65, 42-203 Częstochowa Wykonawca wykluczony Oferta odrzucona Oferta nr 2 Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Szkoła Biznesu w Chojnicach, ul. Lichnowska 5, 89-620 Chojnice 82,30 pkt Oferta nr 3 P.U.H. ELIM Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, ul. Małcużyńskiego 11 86-105 Świecie 53,04 pkt Oferta nr 5 BLUE HOUSE s.c. Justyna Szymańska-Blackler, Sławomir Krakowski Pl. Wolności 6, 78-400 Szczecinek Wykonawca wykluczony Oferta odrzucona W części III zamówienia: przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej dla pierwszej grupy osób wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 4 złożoną przez Wykonawcę: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Świętopełka 3 89-600 Chojnice Oferta w/W Wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, tj. kryterium „ceny”, oferta uzyskała 100 punktów (cena – 1.970,00 zł brutto). Pozostałe oferty złożone w części trzeciej zamówienia: Numer oferty Wykonawca Liczba punktów (kryterium cena 100%) Oferta nr 2 Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Szkoła Biznesu w Chojnicach ul. Lichnowska 5 89-620 Chojnice 69,98 pkt Oferta nr 3 P.U.H. ELIM Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, ul. Małcużyńskiego 11 86-105 Świecie 39,40 pkt Oferta nr 5 BLUE HOUSE s.c. Justyna Szymańska-Blackler, Sławomir Krakowski Pl. Wolności 6, 78-400 Szczecinek Wykonawca wykluczony Oferta odrzucona W części IV zamówienia: przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej dla drugiej grupy osób wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 4 złożoną przez Wykonawcę: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Świętopełka 3 89-600 Chojnice Oferta w/W Wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, tj. kryterium „ceny”, oferta uzyskała 100 punktów (cena – 1.920,00 zł brutto). Pozostałe oferty złożone w części czwartej zamówienia: Numer oferty Wykonawca Liczba punktów (kryterium cena 100%) Oferta nr 2 Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Szkoła Biznesu w Chojnicach, ul. Lichnowska 5, 89-620 Chojnice 71,11 pkt Oferta nr 3 P.U.H. ELIM Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, ul. Małcużyńskiego 11 86-105 Świecie 36,23 pkt Oferta nr 5 BLUE HOUSE s.c. Justyna Szymańska-Blackler, Sławomir Krakowski, Pl. Wolności 6, 78-400 Szczecinek Wykonawca wykluczony Oferta odrzucona  

zamówienie na:

usługę przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego w ramach projektu Moja przyszłość - aktywność współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GOPS-CH.251.2.10.2012
wartość: poniżej kwot określ. w przepisach wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 26 października 2012  09:00
wynik postępowania: Na podstawie artykułu 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach, mający siedzibę w Chojnicach, przy ul. 31 Stycznia 56a, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego w ramach projektu „Moja przyszłość - aktywność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 4 złożoną przez Wykonawcę: Consulting Firma Doradczo-Szkoleniowa Julita Orłowska - Szczepańska ul. Piłsudskiego 30a/206 89-620 Chojnice Oferta w/W Wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, tj. kryterium „ceny”, oferta uzyskała 100 punktów (cena – 49,50 zł brutto za jedną godzinę indywidualnego poradnictwa psychologicznego). Pozostałe oferty złożone w postępowaniu: L.p. Numer oferty Wykonawca Liczba punktów (kryterium cena 100%) 1. Oferta nr 1 Praktyka Psychologiczna Aldona Jurkowska-Groth Powałki, ul. Sielska 7 89-620 Chojnice 85,35 pkt 2. Oferta nr 2 „Czarny Koń” Robert Krzywoszyński ul. Szosa Gdańska 55 86-031 Żołędowo 90,00 pkt 3. Oferta nr 3 „Open’er” Ośrodek Szkoleń i Psychoterapii ul. Pogodna 8, 58-306 Wałbrzych 74,22 pkt  

zamówienie na:

Budowa chodnika o dł. 315 m i szer. 1,5 m w miejscowości Szlachetna gm. Chojnice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: BM.271.08.2012
wartość: poniżej progów EU
termin składania ofert: 24 października 2012  10:00
wynik postępowania: zobacz wyniki plik pdf {w} 

zamówienie na:

Budowę budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Ogorzeliny

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: BPR.271.20.2012
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 17 października 2012  10:00
wynik postępowania: Do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

Remont dachu na budynku mieszkalnym

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: BM.7140.57.2012
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 10 października 2012  10:00
wynik postępowania: Do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

Przebudowa (remont) drogi wewnątrzosiedlowej na dz. nr 439/3 w miejscowości Nowe Ostrowite o dł 0,23 km oraz przebudowa (modernizacja) drogi osiedlowej na dz. nr 165/5 w m. Lichnowy o dł. 0,472 km

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: BM.271.07.2012
wartość: poniżej progów EU
termin składania ofert: 8 października 2012  10:00
wynik postępowania: Stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. nr 113, poz. 759 z 2010 r. z pózn. zm.) uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty określonej w w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych; uznana została za najkorzystniejszą, oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez firmę: Pol-Dróg Chojnice Spółka z .o. o .ul. Bydgoska 16 Pawłówko, 89-620 Chojnice za cenę brutto: 425 313,69 zł, w tym VAT 23% /słownie: czterysta dwadzieścia pięć tysięcy trzysta trzynaście złotych 69/100 {w} 

zamówienie na:

Przebudowa drogi asfaltowej o łącznej długości – 0,883 km na odcinkach Powałki(dworzec PKP)-Klosnowo gm. Chojnice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: BM.271.06.2012
wartość: poniżej progów EU
termin składania ofert: 3 października 2012  10:00
wynik postępowania: Stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 113, poz. 759 z 2010 r. z pózn. zm.) uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty określonej w w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych; uznana została za najkorzystniejszą, oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez firmę: Pol-Dróg Chojnice Spółka z .o. o .ul. Bydgoska 16 Pawłówko, 89-620 Chojnice za cenę brutto : 330 302,90 zł w tym VAT 23%. /słownie: trzysta trzydzieści tysięcy trzysta dwa złote 90/100 {11} 

zamówienie na:

Budowa oświetlenia drogowego w m. Małe Swornegacie gm. Chojnice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: BM.271.05.2012
wartość: poniżej progów EU
termin składania ofert: 17 września 2012  10:00
wynik postępowania: Stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 113, poz. 759 z 2010 r. z pózn. zm.) uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty określonej w w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych; uznana została za najkorzystniejszą, oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez firmę: Usługowy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Krzysztof Ostrowski z siedzibą: ul. Jeziorna 59, 77-400 Złotów za cenę brutto : 83 389,08 zł w tym VAT 23%. /słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 08/100 

zamówienie na:

Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Objezierze - przebudowa 0,22 km drogi gminnej nr 239017G Racławki - Objezierze

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: BM.271.04.2012
wartość: poniżej progów EU
termin składania ofert: 14 września 2012  10:00
wynik postępowania: Stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. nr 113, poz. 759 z 2010 r. z pózn. zm.) uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty określonej w w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych; uznana została za najkorzystniejszą, oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez firmę: Pol-Dróg Chojnice Spółka z .o. o .ul. Bydgoska 16 Pawłówko, 89-620 Chojnice za cenę brutto: 128 727,22 zł, w tym VAT 23% /słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych 22/100 

zamówienie na:

Udzielenie Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. kredytu długoterminowego do wysokości 7.650.000,00 zł.

zamawiający: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PN-02/2012
wartość: Pow. prog. okr. w przep. wyd. na podst. art.11 ust.8 PZP
termin składania ofert: 12 września 2012  10:00
wynik postępowania: Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Udzielenie Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. kredytu długoterminowego do wysokości 7.650.000,00 zł." ogłoszonego na stroni internetowej Gminy Chojnice dnia 19.07.2012 r. pod numerem PN-02/2012 oraz opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2012/S 135-225530 w dniu 17.07.2012 roku. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w imieniu GZGK Sp. z o.o. w Chojnicach informuję, iż dnia 12.09.2012 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego miało miejsce otwarcie ofert dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Udzielenie Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. kredytu długoterminowego do wysokości 7.650.000,00 zł." Do upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta, złożona przez: Oferta nr l – Bank Ochrony Środowiska S.A. Centrala Centrum Korporacyjne w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk - cena oferty: 549.295,08 zł; - kryterium cena 100% liczba punktów 100. Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Centrala Centrum Korporacyjne w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk. Jest to oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych, a zarazem jedyna oferta. Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówieniapublicznego zostanie zawarta przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1 tego artykułu.  

zamówienie na:

sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami w ramach zadania „Budowa przepustów dla płazów wraz z montażem obustronnych ścian naprowadzających i remontem nawierzchni w ciągu drogi powiatowej nr 2624G Chociński Młyn - Charzykowy”

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: BPR.271.21.2012
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 6 września 2012  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 45) starsze przetargi »