Przetargi rozstrzygnięte z 2006 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 29) starsze przetargi »zamówienie na:

Przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60 000 EURO
termin składania ofert: 28 grudnia 2006
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowywanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji odmownych dla terenu gminy Chojnice jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Firmy - Usługi Projektowe mgr inż. arch. Ewa Domozych, ul. Modra 1/21, 89-604 Chojnice. Ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ była jedyną ofertą złożoną w przetargu.  

zamówienie na:

dostawa materiałów z kostki polbrukowej na utwardzenie terenu przy Gimnazjum w Silnie

zamawiający: Gminny Zespół Oświaty
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 EURO
termin składania ofert: 8 grudnia 2006
wynik postępowania: Na podstawie streszczenia oceny złożonych ofert wybrano ofertę Nr 1 firmy:Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych inż. Kazimierz Ginter, Zakład Pracy Chronionej, ul. Kolejowa 4, 89-620 Chojnice, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku wyliczenia wg wzoru do obliczenia punktowego zgodnie ze SIWZ z dnia 20.11.2006 r. Dział Nr XV 

zamówienie na:

wymianę części okien w Szkole Podstawowej w Kłodawie

zamawiający: Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach
tryb zamówienia: nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 EURO
termin składania ofert: 30 listopada 2006
wynik postępowania: Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert, dokonanego na załączonym druku ZP-17 wybrano ofertę Nr 4 firmy: WIMAX s.c. Wiesław Gibuła i Mariusz Baranowski, ul. Młynarska , 77-310 Debrzno 

zamówienie na:

dostawa węgla do szkół

zamawiający: Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach
tryb zamówienia: nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 EURO
termin składania ofert: 17 listopada 2006
wynik postępowania: W toku postępowania przetargowego udzielono zmówienia firmie, która złożyła ofertę nie podlegająca odrzuceniu jako jedyna: KAPOST sp. z o.o., ul. Parkowa 6, 89-400 Sępólno Krajeńskie 

zamówienie na:

usługę udzielenia kredytu inwestycyjnego długoterminowego w wysokości 5.550.000 zł

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 60.000 €
termin składania ofert: 15 listopada 2006
wynik postępowania: Gmina Chojnice informuje, iż w dnia 15.11.2006 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego miało miejsce otwarcie ofert dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „usługę udzielenia kredytu inwestycyjnego długoterminowego w wysokości 5.550.000 zł”. Złożono 2 oferty: 1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Centrum Korporacyjne w Słupsku, ul. 11 Listopada 2, 76-200 Słupsk 2. Bank Millennium S.A. Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Centrum Korporacyjne w Słupsku, który zaoferował najniższą cenę wynoszącą 1.568.745,00 zł. Po upływie 7-dniowego terminu na wniesienie ewentualnych protestów nastąpi podpisanie umowy.  

zamówienie na:

dostawę węgla kamiennego do ośrodków zdrowia w Charzykowach i Ogorzelinach oraz do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Ciechocinie

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000€
termin składania ofert: 27 października 2006
wynik postępowania: Gmina Chojnice informuje, iż w dnia 27.10.2006 r. o godzinie 8:15 w siedzibie Zamawiającego miało miejsce otwarcie ofert dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę węgla kamiennego do ośrodków zdrowia w Charzykowach i Ogorzelinach oraz do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Ciechocinie”. Wybrano jedyną ważną ofertę, złożoną przez firmę KAPOST sp. z o.o., ul. Parkowa 6, 89-400 Sępólno Krajeńskie, która zaoferowała cenę 32.800,00 zł. Po upływie 7-dniowego terminu na wniesienie ewentualnych protestów nastąpi podpisanie umowy.  

zamówienie na:

Modernizacja 130 m drogi dojazdowej w miejscowości Czartołomie gm. Chojnice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60 000 EURO
termin składania ofert: 25 września 2006
wynik postępowania: Stosownie do art.92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. nr 19, poz. 177 z 2004 r. z pózn. zm.) uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (o wartości do 60 000 €) uznana została za najkorzystniejszą, oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Chojnicach Sp. z o.o. ul. Bydgoska 16 Pawłówko, 89-620 Chojnice za cenę: 53 245,11 zł +11 713,92zł (22% VAT)= 64 959,03 zł. W/w oferta spełnia wszystkie wymogi SIWZ, będąc jednocześnie jedyną i najtańszą przy założonym kryterium oceny ofert Cena=100%.  

zamówienie na:

Remont mieszkań i budynków przejętych przez Gminę od ANRSP

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 EURO
termin składania ofert: 22 września 2006
wynik postępowania: Wójt Gminy Chojnice informuje, iż dnia 22.09.2006 r. o godz. 09:15 miało miejsce otwarcie ofert dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont mieszkań i budynków przejętych przez Gminę od ANRSP”. Do terminu składania ofert wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu: Przedsiębiorstwo Budowlane „EKO-DOMBUD” Karolina Fedde, Al. Brzozowa 54, 89-600 Chojnice. Po upływie 7-dniowego terminu na wniesienie ewentualnych protestów nastąpi podpisanie umowy. 

zamówienie na:

dostawa artykułów żywnościowych (mięsa i wędlin) do szkół z terenu gm. Chojnioce

zamawiający: Gminny Zespół Oświaty
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 100.557,-
termin składania ofert: 21 września 2006
wynik postępowania: Polski Przemysł Mięsny i Drobiarski \"MAT\" SA Grudziądz, ul. Nad Torem 2, 86-300 Grudziądz 

zamówienie na:

Budowa oświetlenia ulicy Św. Huberta w miejscowości Chojniczki, gm. Chojnice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60 000 EURO
termin składania ofert: 18 września 2006
wynik postępowania: Stosownie do art.92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. nr 19, poz. 177 z 2004 r. z pózn. zm.) uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (o wartości do 60 000 €) uznana została za najkorzystniejszą, oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez Firmę: Instalatorstwo Elektryczne Edmund Prądziński ul. Rzepakowa 10/46, 89-604 Chojnice za cenę: 29 740,00 zł +6 542,80 zł (22% VAT)= 36 282,80 zł. W/w oferta spełnia wszystkie wymogi SIWZ, będąc jednocześnie najtańszą przy założonym kryterium oceny ofert Cena=100%.  

zamówienie na:

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI DO 60.000 € NA WYKONANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI MOSZCZENICA

zamawiający: GMINNY OŚRODEK KULTURY W CHOJNICACH
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: DO 60.000 €
termin składania ofert: 15 września 2006
wynik postępowania: Gminny Ośrodek Kultury informuje, iż dnia 15.09.2006 o godz.10.30 odbyło się otwarcie ofert dla postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac niwelacyjno-ziemnych związanych z organizacją boiska sportowego w miejscowości Moszczenica. Do terminu składania ofert wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu: Usługi Przewozowe Roman Kołatka Zamieście 25, 89-600 Chojnice. Podpisanie umowy nastąpi po upływie 7 dni przeznaczonym na ewentualne protesty. 

zamówienie na:

dostawę wyposażenia 3 placów zabaw dla dzieci w miejscowościach: Angowice, Krojanty oraz Ostrowite ZR

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: III przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 euro
termin składania ofert: 24 sierpnia 2006
wynik postępowania: Gmina Chojnice informuje, iż w dnia 24.08.2006 r. o godzinie 8:15 w siedzibie Zamawiającego miało miejsce otwarcie ofert dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia 3 placów zabaw dla dzieci w miejscowościach: Angowice, Krojanty oraz Ostrowite ZR. Złożono 3 oferty. Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę – Inter-Flora sp. z o.o., ul. Terenowa 40, 52-231 Wrocław, który zaoferował najniższą cenę wynoszącą 78.201,60 zł. Po upływie 7-dniowego terminu na wniesienie ewentualnych protestów nastąpi podpisanie umowy.  

zamówienie na:

NA DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO DO PLACÓWEK GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CHOJNICACH.

zamawiający: GMINNY OŚRODEK KULTURY W CHOJNICACH
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI DO 60.000 €
termin składania ofert: 23 sierpnia 2006
wynik postępowania: Gminny Ośrodek Kultury informuje, iż dnia 23.08.2006 o godz.10.30 odbyło się otwarcie ofert dla postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę węgla kamiennego do placówek Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach. Do terminu składania ofert wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu: Kapost Sp.z o.o.ul.Parkowa 6 89-400 Sępólno Krajeńskie. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 04.09.2006. 

zamówienie na:

na dostawę 2 samochodów dostawczo - terenowych

zamawiający: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60 000 EURO
termin składania ofert: 21 sierpnia 2006
wynik postępowania: Złożono 2 oferty. Za najkorzystniejszą uznano ofetę nr 2 złożoną przez Wykonawcę - AUTO-HANDEL \"KaNaMa\" sp. j. Małgorzata i Andzrej Szpera ul. Gdańska 88, 89-600 Chojnice, który zaoferował najniższą cenę 147.580,00 PLN. Po upływie 7-dniowego terminu na wniesienie ewentualnych protestów nastąpi podpisanie umowy.  

zamówienie na:

Przebudowa drogi krajowej nr 22 wraz z infrastrukturą techniczną od km 245+069 do 245+456,8 oraz budowa skrzyżowania z drogą dojazdową w m. Topole gm. Chojnice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 60.000 EURO
termin składania ofert: 14 sierpnia 2006
wynik postępowania: 14.08.2006 r nastąpiło otwarcie i rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na „PRZEBUDOWĘ DROGI KRAJOWEJ NR 22 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ OD KM 245+069 DO 245+456,8 ORAZ BUDOWA SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ DOJAZDOWĄ W M. TOPOLE GM. CHOJNICE. Przedmiotowe zadanie polegać będzie na przebudowie drogi krajowej nr 22 w miejscowości Topole na odcinku 0,388 km (szerokość pasów ruchu=3,5 m x2) wraz z wykonaniem zjazdu na istniejącą drogę dojazdową, wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni do nośności KR5 i wykonanie dodatkowych pasów ruchu (lewoskręty) oraz przebudowę odcinka linii teletechnicznej poprzez jej skablowanie (demontaż 1 słupa telefonicznego, demontaż linii napowietrznej 0,118 km /2,36kmpar oraz budowa kabla doziemnego 0,125km /2,5kmpar. Do terminu składania ofert wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez firmę „ SKANSKA S.A.” ul. Generała Zajączka 9, 01-518 Warszawa, Oddział Budownictwa Drogowo-Mostowego w Gdańsku ul. Budowlanych 1, 80-298 Gdańsk za cenę: 862 146,73 zł + 189 672,28 zł (22% VAT)= 1 051 819,01 zł. Podpisanie umowy nastąpi 21.08.2006 Termin wykonania umowy: 80 dni od dnia podpisania umowy. 

zamówienie na:

Budowa promenady spacerowo – rowerowej, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja istniejącej przepompowni ścieków w miejscowości Charzykowy – CIĄGI PIESZE

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyzej 60.000 euro
termin składania ofert: 20 czerwca 2006
wynik postępowania: Firma Usługowo - Handlowa Janusz Richter Ul. Jana Pawła II 21 77 - 138 Borowy Młyn 

zamówienie na:

Modernizację wraz z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Nowa Cerkiew

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 60.000 €
termin składania ofert: 1 czerwca 2006
wynik postępowania: Wójt Gminy Chojnice informuje, iż dnia 01.06.2006 r. o godz. 09:15 miało miejsce otwarcie ofert dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację wraz z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Nowa Cerkiew”. Złożono 2 oferty: 1. P.P.H.U. KAPARIS, Dariusz Rząska, ul. Ceynowy 13a, 89-604 Chojnice 2. Przedsiębiorstwo Budowlane EKO-DOMBUD Karolina Fedde, Al. Brzozowa 54, 89-600 Chojnice Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę - Przedsiębiorstwo Budowlane EKO-DOMBUD Karolina Fedde, Al. Brzozowa 54, 89-600 Chojnice, który zaoferował najniższą cenę spośród ofert nieodrzuconych wynoszącą 1.010.137,14 zł. Po upływie 7-dniowego terminu na wniesienie ewentualnych protestów nastąpi podpisanie umowy.  

zamówienie na:

Modernizację ciągu pieszo-jezdnego na ul. Mestwina w m. Swornegacie

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60 000 EURO
termin składania ofert: 29 maja 2006
wynik postępowania: uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (o wartości do 60 000 €) wybrana została najkorzystniejsza oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez firmę: „Zakład Usług Drogowych „STENCEL” Stencel Rafał ul. Staroszkolna 10/6, 89-600 Chojnice” za cenę: 29 239,28 zł + 6432,64 zł (22% VAT)= 35 671,92 zł 

zamówienie na:

WYKONANE I ETAPU BUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ W MIEJSCOWOŚCI TOPOLE, GM. CHOJNICE

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 60.000 EURO
termin składania ofert: 12 maja 2006
wynik postępowania: wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (o wartości ponad 60 000 €) uznana została za najkorzystniejszą, jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Chojnicach Sp. z o.o. ul. Bydgoska 16. Pawłówko, 89-620 Chojnice za cenę: 647 617,18 zł + 142 475,78 (22% VAT)= 790 092,96 zł.  

zamówienie na:

olej napędowy do dwóch autobusów szkolnych obsługujących Gimnazjum w Sławęcinie i Gimnazjum w Silnie

zamawiający: Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 86.500 zł.
termin składania ofert: 10 maja 2006
wynik postępowania: Stacja Paliw Marian Odejewski, Nieżychowice 1 89-600 Chojnice 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 29) starsze przetargi »