Przetargi rozstrzygnięte z 2005 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 19 (z 19)zamówienie na:

Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Lichnowy.

zamawiający: Wójt Gminy Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60 000 EURO
termin składania ofert: 1 grudnia 2005
wynik postępowania: Stosownie do art.92 Ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. nr 19, poz. 177 z 2004 r. z pózn. zm.) uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (o wartości do 60 000 €) wybrana została najkorzystniejsza oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze Instalacji i Urządzeń Elektrycznych „ELEKTROPIM” Czesław Szypryt ul. Zakładowa 18 Chojnice za cenę: 18 900,00 zł +4 158,00 zł (22% VAT)= 23 058,00 zł 

zamówienie na:

MODERNIZACJĘ POMIESZCZEŃ BIUROWYCH URZĘDU GMINY CHOJNICE

zamawiający: Wójt Gminy Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60 000 EURO
termin składania ofert: 4 listopada 2005
wynik postępowania: Stosownie do art.92 Ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.nr 19, poz. 177 z 2004 r. z pózn. zm.) uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (o wartości do 60 000 €) wybrana została najkorzystniejsza oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez Zakład Ogólnobudowlany Józef Urbaniak, ul. Angowicka 52A 89-600 Chojnice. za cenę: 120 808,42 zł +26 577,85 zł (22% VAT)= 147 386,27zł 

zamówienie na:

II przetarg nieograniczony na Budowę drogi dojazdowej na dz. 375 w miejscowości Chojniczki

zamawiający: Wójt Gminy Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60 000 EURO
termin składania ofert: 25 października 2005
wynik postępowania: Stosownie do art.92 Ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.nr 19, poz. 177 z 2004 r. z pózn. zm.) uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (o wartości do 60 000 €) wybrana została najkorzystniejsza oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez Zakład Wielobranżowy Łukasz Pawłowski, ul. Reja 4, 89-500 Tuchola. za cenę: 68 161,25 zł +14 995,48 zł (22% VAT)= 83 156,73zł  

zamówienie na:

Remont chodnika w miejscowości Ogorzeliny

zamawiający: Wójt Gminy Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60 000 EURO
termin składania ofert: 7 października 2005
wynik postępowania: Stosownie do art.92 Ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.nr 19, poz. 177 z 2004 r. z pózn. zm.) uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (o wartości do 60 000 €) wybrana została najkorzystniejsza oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez firmę Usługi Budowlane „AD-BET” Adrian Paszko ul. Wiejska 3 Chojniczki, 89-606 Charzykowy za cenę: 13771,34 zł +3029,69 zł (22% VAT)= 16.801,03 zł 

zamówienie na:

art. żywnościwe

zamawiający: Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach
tryb zamówienia: zapytanie o cenę
nr sprawy:
wartość: do 60000 EURO
termin składania ofert: 12 września 2005
wynik postępowania: Polski Przemysł Mięsny i Drobiarski \\\"MAT\\\" S.A. ul. Nad Torem 2 86-300 Grudziądz 

zamówienie na:

Modernizację drogi dojazdowej w miejscowości Nieżychowice

zamawiający: Wójt Gminy Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60 000 EURO
termin składania ofert: 22 sierpnia 2005
wynik postępowania: Stosownie do art.92 Ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. nr 19, poz. 177 z 2004 r.) uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (o wartości do 60 000 €) uznana została za najkorzystniejszą, jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowew Chojnicach Sp. z o. o. ul. Bydgoska 16 Pawłówko, 89-620 Chojnice za cenę: 41485,60zł +9 126,83 zł (22% VAT)= 50 612,43 zł. 

zamówienie na:

Wykonane I etapu modernizacji drogi gminnej nr 239003G w miejscowości Sternowo

zamawiający: Wójt Gminy Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60 000 EURO
termin składania ofert: 16 sierpnia 2005
wynik postępowania: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Chojnicach Sp. z o.o. ul. Bydgoska 16 Pawłówko, 89-620 Chojnice Stosownie ie do art.92 Ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. nr 19, poz. 177 z 2004 r.) uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (o wartości do 60 000 €) uznana została za najkorzystniejszą, jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez: Waszą Firmę za cenę: 129 562,09 zł +28 503,66 zł (22% VAT)= 158 065,75 zł. 

zamówienie na:

Zakup artukułów biurowych

zamawiający: Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach
tryb zamówienia: zapytanie o cenę
nr sprawy:
wartość: do 6.000 EURO
termin składania ofert: 15 lipca 2005
wynik postępowania: PrzedsiębiorstwoWielobranżowe s.c. "HERMES", ul. Towarowa 20A 89-620 Chojnice 

zamówienie na:

Remont chodnika w miejscowości Chojniczki

zamawiający: Wójt Gminy Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60 000 EURO
termin składania ofert: 29 czerwca 2005
wynik postępowania: Stosownie do art.92 Ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.nr 19, poz. 177 z 2004 r. z pózn. zm.) uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (o wartości do 60 000 €) wybrana została najkorzystniejsza oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez firmę „AD-BET” Adrian Paszko ul. Wiejska 3 Chojniczki, 89-606 Charzykowy za cenę: 9680,00 zł +2129,60 zł (22% VAT)= 11809,60 zł 

zamówienie na:

remont dachu sali gimnastycznej Gimnazjum w Silnie

zamawiający: Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach
tryb zamówienia: nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 67.612,51 PLN
termin składania ofert: 2 czerwca 2005
wynik postępowania: EK BUD Jan Rostankowski Usługi Handel Produkcja ul. Prusa 6, 89-600 Chojnice  

zamówienie na:

Remont pomieszczenia na salę komputerową w Szkole Podstawowej w Ostrowitem

zamawiający: Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 58.627,22 PLN
termin składania ofert: 2 czerwca 2005
wynik postępowania: Zakład Robót Budowlanych, Ryszard Szopiński ul. Karnowski 10, 89-600 Chojnice 

zamówienie na:

Modernizacja kotlowni w Szkole Podstawowej w Kłodawie

zamawiający: Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 193.370 zł.
termin składania ofert: 2 czerwca 2005
wynik postępowania: Technika Instalacyjna SIM, Jan Chudecki ul. Kasztanowa 5, 89-600 Chojnice 

zamówienie na:

Docieplenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kłodawie

zamawiający: Gminny Zespół Oswiaty w Chojnicach
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 291.611,82 PLN
termin składania ofert: 2 czerwca 2005
wynik postępowania: EK-BUD Jan Rostankowski Usługi Handel Produkcja ul. Prusa 6, 89-600 Chojnice 

zamówienie na:

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lichnowach

zamawiający: Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 285.019,41
termin składania ofert: 2 czerwca 2005
wynik postępowania: Zakład Ogólnobudowlany Józef Urbaniak ul. Angowicka 53, 89-600 Chojnice 

zamówienie na:

roboty instalacyjno-budowlane branży elektrycznej i sanitarnej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Krojanty gm. Chojnice

zamawiający: Wójt Gminy Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60 000 EUR
termin składania ofert: 19 maja 2005
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznana została oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez: Zakład Instalacji Elektrycznych Stefan Bramański ul. Brzoskwiniowa 49 89-600 Chojnice za cenę: 63.377,20 zł +13.942,98 zł (22% VAT)= 77.320,18 zł. Ponadto zgodnie z do art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.nr 19, poz. 177, z 2005 r.) odrzucono ofertę złożoną przez Zakład Murarski Ciesielstwo-Dekarstwo-Blacharstwo Jerzy Łangowski, ul. Czynu zbrojnego Kolejarzy 10, 89-600 Chojnice z uwagi na brak wpłaty wadium do dnia składania ofert. 

zamówienie na:

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Zbeniny - Klosnowo

zamawiający: Gminnny Zakład Gospodarki Komunalnej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60000 Euro
termin składania ofert: 17 kwietnia 2005
wynik postępowania: za najkorzystniejszą uznana została oferta: "INWEST-SAN" INŻYNIERIA SANITARNA Zbigniew Łojewski os. Piastowskie 11/25, 77-300 Człuchów za kwotę brutto (łącznie z podatkiem) 18.900,00zł 

zamówienie na:

olej napędowy

zamawiający: Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach
tryb zamówienia: zapytanie o cenę
nr sprawy:
wartość: 84.750 zł.
termin składania ofert: 18 marca 2005
wynik postępowania: Stacja Paliw Nieciejewscy Spółka Jawna Karolewo 16 89-600 Chojnice z ceną 3,39 zł./l 

zamówienie na:

opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z kosztorysem inwestorskim na następujące zadania: 9.Remont dachu na sali gimnastycznej Gimnazjum w Silnie. 10.Modernizacja wbudowanej kotłowni c.o. w Szkole Podstawowej w Kłodawie. 11.Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Kłodawie (bez sali gimnastycznej i zaplecza) 12.Remont pomieszczenia przeznaczonego na salę komputerową w Ostrowitem.

zamawiający: Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach
tryb zamówienia: zapytanie o cenę
nr sprawy:
wartość: do 6.000 EURO
termin składania ofert: 18 lutego 2005
wynik postępowania: Ofera firmy Pracownia Projektowa Projektowanie i Nadzorowanie Zdzisław Kufel ul. Sukienników 6 89-600 Chojnice 

zamówienie na:

Dostawy oleju opałowego do 4 szkół z terenu gm. Chojnice

zamawiający: Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 60 tys. EURO
termin składania ofert: 9 lutego 2005
wynik postępowania: EKOOPAŁ Ossowski, Stenka Sp. j ul. Bp. Krasickiego 1 83-200 Starograd Gdański cena oferty: 1,62 zł./l  

Przetargi o pozycjach 1 - 19 (z 19)