Przetargi rozstrzygnięte z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

dostawy kruszywa na remonty dróg gminnych

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: PR.271.3.2021
wartość: Poniżej progów UE
termin składania ofert: 23 lutego 2021  12:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert znajduje się na stronie postępowania 

zamówienie na:

przebudowę dróg na terenie gminy Chojnice - wykonanie nawierzchni z żelbetowych płyt drogowych wielootworowych typu JOMB

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: PW.271.1.2021
wartość: Poniżej progów UE
termin składania ofert: 18 lutego 2021  12:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert znajduje się na stronie postępowania  

zamówienie na:

usługi opiekuńcze dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach w miejscu ich zamieszkania w 2021 roku

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Spolecznej w Chojnicach
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: GOPS.251.3.2021
wartość: Poniżej progów UE
termin składania ofert: 15 lutego 2021  12:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się na stronie postępowania 

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)