Przetargi rozstrzygnięte z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

usługi opiekuńcze dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach w miejscu ich zamieszkania w 2021 roku

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Spolecznej w Chojnicach
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: GOPS.251.3.2021
wartość: Poniżej progów UE
termin składania ofert: 15 lutego 2021  12:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się na stronie postępowania 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)