Przetargi w toku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 44) starsze przetargi »zamówienie na:

INFORMACJA

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW
nr sprawy: INFORMACJA
wartość: INFORMACJA
termin składania ofert: 31 grudnia 2021  23:59

zamówienie na:

Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla gminy Chojnice na lata 2021 – 2024.

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: BM.271.6.2020
wartość: do 30000 euro
termin składania ofert: 25 września 2020  15:00

zamówienie na:

Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: BM.271.4.2020
wartość: do 30000 euro
termin składania ofert: 24 czerwca 2020  10:00

zamówienie na:

najem lokalu użytkowego Cołdanki 3/1

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony - licytacja
nr sprawy: BM.7140.19.2020
wartość: 200
termin składania ofert: 2 czerwca 2020  10:00

zamówienie na:

Najem lokalu użytkowego

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony - licytacja
nr sprawy: BM.7140.62.2019
wartość: 130
termin składania ofert: 27 stycznia 2020  10:00

zamówienie na:

najem lokalu użytkowego

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony - licytacja
nr sprawy: BM.7140.37.2019
wartość: 100
termin składania ofert: 28 października 2019  10:00

zamówienie na:

Najem lokalu użytkowego

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony - licytacja
nr sprawy: BM.7140.26.2019
wartość: 600 zł.
termin składania ofert: 2 września 2019  10:00

zamówienie na:

Najem lokalu użytkowego - Lichnowy ul. Główna 1

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony - licytacja
nr sprawy: BM.7140.26.2019
wartość: 600 zł.
termin składania ofert: 2 września 2019  10:00

zamówienie na:

najem lokalu użytkowego

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony - licytacja
nr sprawy: BM.7140.13.2019
wartość: 850,00
termin składania ofert: 27 maja 2019  14:00

zamówienie na:

najem lokalu użytkowego

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Ustny nieograniczony
nr sprawy: BM.7140.17.2018
wartość: 200zł/mies.
termin składania ofert: 29 sierpnia 2018  10:00

zamówienie na:

Najem lokali użytkowych

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: BM.7140.43.2017
wartość: Licytacja
termin składania ofert: 19 grudnia 2017  10:00

zamówienie na:

Sprzedaż drewna

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Ofertowy
nr sprawy: RŚiGN.616.2.2017
wartość: 25300 zł
termin składania ofert: 9 października 2017  14:00

zamówienie na:

Roboty budowlane branży instalacyjnej - instalacji gazu.

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg ofertowy
nr sprawy: BM.7140.32.2016
wartość: Poniżej 14 tys. Euro netto
termin składania ofert: 7 października 2016  10:00

zamówienie na:

Roboty budowlane

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg ofertowy
nr sprawy: BM.7140.29.2016
wartość: Poniżej 14 tys. Euro netto
termin składania ofert: 15 września 2016  10:00

zamówienie na:

najem lokalu użytkowego w m. Angowice 38/2.

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: licytacja
nr sprawy: BM.7140.45.2014
wartość: 200
termin składania ofert: 5 stycznia 2015  10:00

zamówienie na:

najem lokalu użytkowego w m. Angowice

zamawiający: gmina chojnice
tryb zamówienia: przetarg licytacja
nr sprawy: BM.7140.20.2014
wartość: 180
termin składania ofert: 11 kwietnia 2014  10:00

zamówienie na:

sprzedaż dwóch kotłów stalowych grzewczych do spalania słomy

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: licytacja
nr sprawy: BM.7140.70.2013
wartość: 3500
termin składania ofert: 17 grudnia 2013  10:00

zamówienie na:

Najem lokalu użytkowego

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: BM 7140.43.2013
wartość: licytacja
termin składania ofert: 27 września 2013  10:00

zamówienie na:

Wykonanie elewacji Budynku Ośrodka Zdrowia w m. Charzykowy ul.długa 54

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Nieograniczony
nr sprawy: BM.71409.15.2013
wartość: Poniżej 14 000 Euro
termin składania ofert: 18 kwietnia 2013  10:00

zamówienie na:

Najem lokalu użytkowego

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: BM. 7140.11.2013
wartość: 150zł
termin składania ofert: 16 kwietnia 2013  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 44) starsze przetargi »