zamówienie na:

Przebudowę kolidującego odcinka linii napowietrznej nn-0,4 kV i kablowej nn 0,4 kV oraz oświetlenia drogowego w m. Charzykowy przy ul. Wąskiej

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: BM.7021.13.2020
wartość: poniżej równowartości 30 000 EURO
termin składania ofert: 29 maja 2020  10:00
wynik postępowania: Niniejszym uprzejmie informujemy, że w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym wybrano ofertę firmy Projektowo Usługowej El-Instal Krzysztof Kiedrowski, ul .Polna 13, 77-130 Lipnica, która z uwagi na najkorzystniejszą cenę 22 324,50 zł brutto uzyskała najwyższą liczbę punktów. 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania poniżej:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertydo pobrania poniżej: (323kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert do pobrania poniżej:

Informacja z otwarcia ofert (265kB) pdf

Zapytanie ofertowe (2033kB) pdf
Formularz oferty (31kB) word
Wykaz osób (18kB) word
Wykaz robót (18kB) word
wzór umowy (41kB) word
Projekt budowlany (4875kB) pdf
Przedmiar (559kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Sebastian Kwiatkowski
Opublikował: Sebastian Kwiatkowski (21 maja 2020, 14:12:06)

Ostatnia zmiana: Sebastian Kwiatkowski (1 czerwca 2020, 12:38:45)
Zmieniono: zmiana pliku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 633