OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHOJNICE15.06.2020

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHOJNICE

15.06.2020

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHOJNICE

 o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na rok 2020.

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 
( Dz. U. 2020 r.,  poz. 17 ) Wójt Gminy Chojnice ogłasza, co następuje:

1. Podstawowa kwota dotacji (PKD) na rok 2020 w przedszkolu i innej formie wychowania przedszkolnego wynosi: 6.995,97 zł.

2. Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach wynosi: 49 ( w tym: 0 uczniów z orzeczeniem
o niepełnosprawności oraz 1 uczeń objęty wczesnym wspomaganiem rozwoju).

3. Podstawowa kwota dotacji na rok 2020  została ustalona na podstawie Gminy Konarzyny – najbliższa gmina.

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Porębska (15 czerwca 2020)
Opublikował: Katarzyna Porębska (15 czerwca 2020, 09:22:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 417