OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHOJNICE05.12.2019

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHOJNICE

05.12.2019

OGŁOSZENIE 
  
WÓJTA GMINY CHOJNICE 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
pod zabudowę produkcyjną i usługową we wsi Topole obręb Nieżychowice gm. Chojnice. 
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 i ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), 
z a w i a d a m i a m 
o podjęciu przez Radę Gminy w Chojnicach uchwały Nr VII/103/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę produkcyjną i usługową we wsi Topole obręb Nieżychowice gm. Chojnice, zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały. 
  
Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w opracowania. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Chojnicach, pokój nr 106, w terminie do dnia 10 stycznia 2020 r.   
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
 
 
Wójt Gminy Chojnice

metryczka


Wytworzył: AM (5 grudnia 2019)
Opublikował: Anna Macijewicz (9 grudnia 2019, 13:59:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 213